ANLAMLI VE GÜZEL BİR HAYAT İÇİN

 

 

Beni ülkemin insanı ilgilendirir, ve onun için çalışmaya çalışıyorum...

Şimdi size soruyorum?

 

Yukarıdaki güzellikler % kaç tarafından uygulanıyor.

 

"KARŞILIKSIZ OLUMLU DÜŞÜNMEYE NE DERSİNİZ?"

 

 

ANLAMLI SÖZLER

     

      1)     Size söylenen her şeyi gerçeğin süzgecinden geçirin, başkalarının sizi   yanıltmasına izin           

              vermeyin.

 

      2)     Hatanızda  ısrar  etmeyin.     

        

      3)     Davranışlarınızda esnek olun, peşin hükümlerle hareket etmeyin.

     

4)          Emri vaki ye fırsat vermeyin. Aptalca kurnazlık yapanlar bunun geçerli  bir yöntem   

         olmadığını anlasınlar.

    

      5)     Yazma, not alma ve şekillendirme alışkanlığı edinin.

    

      6)     Çok yönlü olun. Bir alandaki bir problemin çözümü için başka alanlardaki bilgilerinizi

               kullanın.

    

      7)     Yapmak istediğiniz büyük değişiklikleri bir defada değil adım adım uygulayın.

    

      8)     Espri anlayışınız zekanızı keskinleştirir.

    

      9)     Hiçbir şeye körü körüne inanmayın. Hayalperest olmayın , kendinizi aldatmayın.

               Kalıplaşmış düşünceleri şüpheyle karşılayın.

    

     10)    Kendinize güvenin, hangi işin aksak tarafını görürseniz “ben yaparım” diye ileri atılın.

                   

     11)     Sorunun özüne inin, doğru soruları sorun. Sorularınız basit, dolaysız ve odaklanmış

               olsun. Cevaplayanı somut ve açık bir yanıt vermeye mecbur bırakın.

   

     12)     Bilgi toplayabileceğiniz herkesten yararlanmaya çalışın.

   

     13)     Alanınızda  şahsen tanımadığınız kişiler hakkında da bilgi toplayın.

   

     14)      Kendini bilmeyen, başkalarını da tanıyamaz.

   

     15)      Kendinizi de eleştirecek kadar olgun olun.

   

     16)      Kendinizi devamlı kandırabilirsiniz, başkalarını ancak bir süre yanıltabilirsiniz.

   

     17)      Kötü haberlerin ve yanlış davranışların ürkütücü etkisine teslim olmayın.

   

     18)      Olumsuz yönde de olsa, zamanında cesur kararlar vermesini bilin.

   

     19)      Zor bir durumla karşılaşsanız bile azminizden hiçbir şey kaybetmeyin.

   

     20)      Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek  gerekir.

   

     21)      Yorgunluk denilen şey mevcut değildir.

   

    22)      Yanlış  bir adım attığınızı fark ettiğinizde, geri çekilmekten çekinmeyin.

   

    23)      Sözlerinizde ve yaptıklarınızda tutarlı olun. Söylediklerinizi yaptıklarınızla destekleyin.

              

    24)      Yapamayacağınız şeyleri telaffuz etmeyin. Söylediğiniz şeyleri de mutlaka yapın.

   

    25)      İnandırıcı, birleştirici ve toparlayıcı bir insan olun.

  

    26)      Başkasından ne yardım, ne de destek bekleyin.

   

    27)      Yapmamak “yapamam” demek ,“benliğimden, varlığımdan vazgeçtim,beceriksizliği ve

                yeteneksizliği kabul ettim.” Demektir.

  

    28)      Kendinize güvenirseniz, bilgi ve yeteneğiniz dahilindeki her şeyi yapabilirsiniz.

   

    29)      Hiçbir şeyi oluruna veya tesadüfe bırakmayın.Olacakları çok önceden görüp, tedbirinizi

                alın.

  

    30)      Önemli  işler ve başarı hazırlıksız kazanılmaz.

   

    31)      Görüşeceğiniz kişilerin özelliklerini, alışkanlıklarını daha önceden araştırın.

   

    32)      Kafanız bin bir fikirle, içiniz bin bir ihtirasla kaynasa da hiçbir zaman aklınızın yolundan

                ayrılmayın.

  

    33)      Her işte kesin rakam ve ayrıntı isteyin.

  

    34)      Her işinizde temkinli hareket edin, hesapsız işler yapmayın.

   

    35)      Kararları yönlendirilmesi bilin. Çevrenizi kendi görüşünüze inandırıp, kararlarınızı

               sağlamlaştırın.

  

    36)      Tartışmalarda karşınızdakine saldırmayın. Karşı tarafın ileri sürdüğü kanıtları tek tek

                ele alıp, onları çürütün.

  

    37)      Kişilerin özellikle stres altındaki davranışlarını inceleyin.

 

    38)      Hayatta zor ve mümkün olmayan bir iş yoktur, yeter ki siz buna inanın.

 

    39)     Yaptığınız işlerin doğruluğuna inanıyorsanız, karşınızdakilerin sizi tenkit etmesine

               katlanın.

   

    40)      Düşüncelerinizi çevrenize açıklamak  için bir rastlantıdan, bir olaydan yararlanın.

  

    41)      Başarı, ancak o işle ilgili tüm çevrenin aynı noktaya odaklanması ile mümkün olur.

 

    42)      Çevrenizi yaptığınız işlere  ikna eder, inandırırsanız işlerin daha kolay başarılmasını

                sağlarsınız.

    43)      Karar ve harekette çabukluk karakterinizin  bir özelliği olsun.

  

    44)      Çabuk düşünün, çabuk ve kesin karar verin, çabuk hareket edin.

  

    45)      İçinde  bulunduğumuz  durum  acil  bir  karar  gerektiriyorsa, elinizdeki  bilgilerin

                eksikliğine ve yanlışlığına bakmadan, en  doğru kararı vermeye özen gösterin.

   

    46)      Büyük  kararlarda “geç kalmamak”  kadar  “erken davranmamak” da  önemlidir.

               Daima karar vermek için  tam  vaktini seçin.

  

    47)      Düşüncelerinizi  karşınızdakinin en  güzel anlayabileceği  şekilde ifade edin.

 

    48)      Sözünüzü esirgemeyin, dolambaçlı yollara sapmayın, kısa ve kesin konuşun.

 

    49)      Düşüncelerinizi yazıya dökmeyi bir alışkanlık haline getirin.

  

    50)      Her sözünüz belli bir amaca yönelik olsun. Düşüncelerinize tam  hakim olarak  konuşun.

 

    51)      Size  karşı olan kişilerin başarılarını da  tarafsız  olarak  yargılayın.

 

    52)      Herkesi tüm artı ve eksileriyle birlikte görün.

 

    53)      Gözünüzden büyük, küçük hiçbir şeyi kaçmasın. İşlerin derinliğine girin. En küçük

                ayrıntıların  bile üzerinde özenle durun, ama hiçbir zaman ayrıntılara saplanıp kalmayın.

               

    54)      Zihniniz  hassas olsun. Gözünüzden, aklınızdan  hiçbir şey kaçmasın. En basit şeylerden

                çok önemli sonuçlar çıkarmasını bilin.

   

    55)      Önemsiz sayılabilecek  olayları bile irdeleyin  ve bunlardan ders alın. Önemsiz sayılan

                dikkatsizlikler, insanları umursamazlığa alıştırır.

   

   56)      Şahsen kızdığınız  konularda bile karşınızdakini  sonuna kadar sabırla dinleyin ve

                fikrini açıkça söylemesine izin verin.

 

   57)      Hissi davranıp, gereksiz bir sürtüşmeye  girdiğinizde, sonradan olayı  serinkanlılıkla

               değerlendirip, gerekli düzeltmeleri yapmaktan kaçınmayın.

 

   58)      Kindar olmayın. Böylece gereksiz acele davranışlara ihtiyaç duymaz  yararlı  zamanı         

               bekleyebilirsiniz.

 

   59)      İnsan kaybetmek kolay ,insan kazanmak zordur. Karşınızdakiler art niyetli  olmadıkça,

               onlarla  farklı düşüncelerde  karşılaşmaya değil, ortak konularda uzlaşmaya  çalışın.

   

   60)      Haksızlıklara  müsamaha göstermeyin.

 

   61)      Kendinizi işinize verin. İşinizde  ciddi  olun.

   

   62)      İşten anlayan bir veya birkaç kişiyi yanınıza alarak birlikte çalışın.

 

   63)      Gösterişe  önem  vermeyin. Tevazudan, doğallıktan ve samimilikten ayrılmayın.

 

   64)      Ele aldığınız konuyu, konuşma ve davranışlarla  iyice gözden geçirin. 

 

    65)      Unutma! Öğrenme hayat boyu sürer.

  

    66)      Bir işte yanınızdakileri motive etmenin en etkili yolu: o işte sizin öncü olmanızdır.

  

    67)      İlk defa yapılacak veya cesaret gerektiren işlerde ilk adımı daima siz atın.

   

    68)      Başarı, tek bir kişinin gayreti ile değil, tüm çalışanların ortak  gayretlerinin bir sistem

                içinde ortak bir hedefe yöneltilmesi ve takım çalışması ile mümkün olur.

 

    69)      Yaptığınız işlerde prensipleriniz olsun ve siz de bu prensiplere uygun hareket edin.

                Ancak  o  zaman inandırıcı olusunuz.

 

    70)      Problemlere  çözüm aramadan önce , problemleri doğru  tanımlayalım. Çoğunlukla

                problem çözmenin en zor kısmı, gerçek problemin ne olduğunu bulmaktır.

 

    71)      Geniş çözüm yollarına açık olun. En karışık  sonuçları en basit yollarla elde etmeye

                çalışın. Sorunun daima basit çözümünü bulun.

 

    72)      Bir işe başladığınız vakit, onun sonunu görmeden rahat etmeyin.

 

    73)      Hangi yeni işi yapmaya niyetlenirseniz niyetlenin önce başladığınız işleri bitirin.

 

    74)      Daima hareket halinde bulunun, elinizden hiçbir şey kurtulmasın.

 

    75)      Plan  hedefe ulaşmak için bir yol haritasıdır. Planı yaparken, hedeften geriye doğru

                gelin. Planlamayı başaramazsanız, başarısızlığı planlarsınız.

 

    76)      Hiçbir şeyi oluruna veya tesadüfe bırakmayın. Uygulanması mümkün olan  fikirlerinizi

                devre devre uygulayın.

 

    77)      Bir şeyin yapılmamış olması, yapılmayacağının ispatı  değildir. Eski  problemlere de yeni 

                çözümler arayın.

 

    78)      Zoru zorlayın. Heyecanlı hedeflerin, iddialı problemlerin üzerine gidin.

 

    79)      Kendinizi başkalarının sınırlarıyla sınırlamayın.

 

    80)      Yaptığınız işlerde “ilk” olmaktan çekinmeyin.

 

    81)      Tüm  riskleri değerlendirdikten sonra , başaracağınıza  inanıyorsanız  sorumluluğu

                almakta tereddüt etmeyin.

 

    82)      Mücadeleli  zaferin ilk anahtarı, karşınızdakinin niyetini keşfetmektir.   

 

    83)      Yanlış bir projeden düzgün bir şekilde çekilebilmek, zafer kadar  önemlidir.

 

    84)      Her önerinizi, her adımınızı bir süre kafanızda saklayın,uzun uzun düşünün, iyice

                olgunlaştırın sonra ortaya atın.

 

    85)      Keskin bir görüş ve yanılmaz bir muhakeme ile olacak şeyleri önceden görün.

  

    86)      Sorunları daha ortaya çıkmadan tespit edin ve  tedbirlerinizi alın, çünkü  geciktiğiniz

                zaman sorunları çözmek zorlaşır.

   

    87)      Düşüncelerinize sınır tanımayın, asla  dar kalıplar içinde düşünmeyin. Her konuyu kendi

                bütünlüğü içinde ele alın.

   

    88)      Düşünceleriniz yaptıklarınızın, yaptıklarınız  ise  düşündüklerinizin yönlendiricisi olsun.

               

    89)      Yaratıcı fikirlerin, önemi büyüktür, fakat önemli olan fikirleri eyleme dönüştürebilmektir.

  

    90)      Hadiselerden, gelişmelerden, yeniliklerden azami şekilde faydalanmasını bilin.

  

    91)      Düşündüğünüz  şeyleri hayata geçirmek için harekete geçin.

 

    92)      Daha  az kaynakla, daha az zamanda, daha çok şeyler başarabilirsiniz.

 

    93)      Zemini  ve  zamanı kollayın.

 

    94)      Davranış ve çalışmalarınızda  gecikmeye yer vermeyin, süratli olun ama gerekirse kısa

                dönüşler yapın.

 

    95)      Görevlerin tamamlanması için mutlaka süre koyun.

 

    96)      Her olayı kendi saatinde oluşturun. 

 

    97)      Tasarladığınız işlerden herhangi birinin gerçekleştirme sırası geldi mi, bu fırsatı bir  an

                bile kaçırmayın.

 

    98)      Büyük başarılar bazen bir an içinde çıkan ve derhal davranarak istifade edilmediği

                takdirde yok olacak bir fırsat meselesidir.

 

    99)     Tam vakti gelmedikçe ve ortamını oluşturmadıkça içinizi tam olarak açmayın.

 

   100)    Gerektiğinde kenara çekilmesini bilin. Bazen sizden  üst  makamda  bulunan ikinci sınıf

               sınıf insanların arkasında kalıp başarı kazanmayı bilin.

   101)    Kendini yetersiz gören insan tereddüt içinde beklerken, girişimci insan; hata yapmaktan korkmadığından daha üstün

              hale gelir .

   102)     İnsanım, öyleyse özgürüm, özgürsem sorumlu olmalıyım. J.Paul Sartre                                       

   103)     Başarının sırrı başkalarının bilmediklerini bilmektir. Aristotle

   104)     Önemli olan gerçeği ele geçirmek değil, takip etmektir. E.Vittorini    

 

 

 

 EY İNSAN OĞLU

 

"Günlerini say, büyüklerini say, ama YERİNDE SAYMA,

Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen, ama KENDİNİ BEĞENME,

Emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama hiçbir zaman BOŞ VERME,

Satıcı ol, alıcı ol, bulucu ol, ama BÖLÜCÜ OLMA,

Selam ver, paranı ver, canını ver, ama SIRRINI VERME,

Elini aç, gözünü aç, kapını aç, ama AĞZINI AÇMA,

Rakibini geç, sınıfını geç, ama GÜLÜP GEÇME,

Ev al, araba al, abdest al, ama BEDDUA ALMA,

Zulmü devir, nefis devir, ama AĞAÇ DEVİRME,

yaklaş, tanış, konuş, ama UŞAKLAŞMA,

Seslen, uslan, ama YASLANMA,

Doğrul, devril,ama EĞRİLME, İtil, atıl, ama SATILMA..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

"KARŞILIKSIZ OLUMLU DÜŞÜNMEYE NE DERSİNİZ?"