MAT 112 ANALİZ II

(4-2)6

Ön şart: MAT 111 

1. İntegral
  Riemman toplamları
  İntegral kavramı
  Ters türev ve analizin temel teoremi
  İntegral alma yöntemleri
  İntegralin uygulamaları
  Alan
  Hacim
  Dönel yüzeylerin alanı
  Yay uzunluğu
  Fiziksel uygulamalar
2. Diziler
  Sonsuz seriler
  Kuvvet serileri
  Elementer fonksiyonların Taylor serisine açılımları
3. Çok değişkenli fonksiyonlara giriş
  İki Reel Değişkenli Reel Fonksiyonlar
İki Reel Değişkenli Reel Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
Kısmi Türev
Diferensiyel Kavramı
Koordinat Dönüşümü
Zincir Kuralı
Kapalı Fonksiyonlar
Homogen Fonksiyonlar-Euler Teoremi
Fonksiyonel Bağımlılık
İki Değişkenli Fonksiyonlar için Taylor Serisi
İki Değişkenli Fonksiyonlar için Ekstremum Problemi
Bağlı Ekstremum-Lagrange Çarpanları
En Küçük Kareler Yöntemi
İntegral İşareti Altında Türev Alma-Leibtnitz Kuralı
Vektörel Fonksiyonlar
Gradyent, Diverjans, Rotasyonel
Doğrultu Türevi
Teğet Düzlem, Normal Doğru
Parametre İçeren İntegraller
4. Katlı İntegrallere Giriş

 

KAYNAKLAR

1.   Calculus ve Analitik Geometri 1.cilt,  Sherman K.Stein,  Anthony Barcellos; Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan, Ege

      Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2.   Calculus ve Analitik Geometri 2.cilt,  Sherman K.Stein,  Anthony Barcellos; Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan, Ege

      Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

3.   Matematik II (İntegral Hesap), M. Göğüş; C. Tayfur, Ş. Koçak, M. Üreyen  Eskişehir 1985

4.   Yüksek Matematik Cilt 1 Diferensiyel ve İntegral Hesap, Prof.Dr. Ahmet A. Karadeniz

5.   Genel Matematik Cilt 2 Prof.Dr. Doğan Çoker, Prof.Dr. Orhan Özer, Prof. Dr. Kenan Taş

6.   Matematik Analiz Cilt II, Prof. Dr.Mustafa Balcı

7.   Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri -1,  Doç.Dr. Leyla Zeren Akgün, İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

8.   Temel ve Genel Matematik, Cilt 3; H. Hilmi Hacısalihoğlu,  Mustafa Balcı

9.   Matematik Analiz 2, Doç.Dr. Cevdet Cerit; Doç.Dr. Ahmet Canoğlu

10. Matematik Analiz 3, Doç.Dr. Cevdet Cerit; Doç.Dr. Ahmet Canoğlu 

11. Matematik Analiz 4, Doç.Dr. Cevdet Cerit; Doç.Dr. Ahmet Canoğlu