Gaziantep Üniversitesi
Anasayfa
Özgeçmiş
Yayınlar
Kongreler
Dersler
Linkler
Dosyalar
Tavsiye kitaplar
Tuba Başkonuş Direkçi
KONGRELER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 • Erk,Nejat Sanlı Ateş, Tuba Direkci, Gümrük Birliği Sonrası Türkiye Dış Ticareti'ne Yoksullaştıran Büyüme Hipotezi Çerçevesinde Bakış: Zaman Serisi Analizi, METU International Economics III Conference, Sep.8-11 1999, Ankara.
 • Erk, Nejat ve Sanlı Ateş, Tuba Direkci, Convergence and Growth within GAP Region (South Eastern Anatolian Project) and Overall Turkey's Regions, METU International Economics IV Conference, Sep. 13-16 2000, Ankara.
 • Erk,Nejat ve Tuba Direkci, Is The Debtor Solvent : The Case for Turkey., METU International Economics V. Conference, September, 2001, Ankara.
 • Erk, Nejat ve Tuba Direkci, Test Of Pauper Labor Argument:The Case Of Turkish Manufacturing Sector. METU International Economics VI. Conference, September 2002, Ankara.
 • Direkci Başkonuş Tuba, “ Konsolide Bütçe Açıklarının Makro Ekonomik Etkileri: Dinamik Zaman Serisi Analizi “, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK İktisat Kongresi, 11.09. 2006,14:00-16:00, Camellia, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara.
 • Direkci Başkonuş Tuba, “ Türkiye’de Enflasyonu Düşürme Maliyetinin Tahmini”, Oturum No: W3E, EconAnadolu 2009, s. 3 ve 102, Eskişehir, 2009.
 • Direkci Başkonuş Tuba, “ Türkiye’de 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Makro Ekonomik Etkileri: Türkiye Çalışması”, Oturum No: T3E, EconAnadolu 2011, s. 3 ve 42, Eskişehir, 2011.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 • Özsabuncuoğlu, İsmail Hakkı, Direkçi, Tuba, “Seçilmiş Makro Ekonomik Değişkenlerin Türkiye’de Bölgesel İstihdama Etkisi”, Türkiye Ekonomi Kurumu, 14, Ulusal İktisat Sempozyumu, Gaziantep, 2007 (Bildiri Kitapçığı 2009’da basılmıştır. S. 115-141)
 • Direkci Başkonuş Tuba, Kalkınmanın Finansman Yöntemleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, Yıl:2007, 19-49.
 • Özçiçek, Ömer, Direkçi, Tuba, “Reel Kurun Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi”, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bildiri No: 136, s.33, İİBF Ekonometri Bölümü, Kuşadası, İzmir, 2008.
 • Özçiçek, Ömer, Direkçi, Tuba, “Küreselleşme ve Enflasyon Üzerine Bazı Sınamalar”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Bildiri No: 107, Atatürk Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü, Palandöken, Erzurum, 2009, s. 8
                                                            Doç.Dr.Tuba Başkonuş Direkçi & baskonus@gantep.edu.tr & 90-342-3172061
                                                                                                    Tasarım: M.İbrahim Coşkun     Email: mc_ibrahim@mynet.com     rank: