Gaziantep Üniversitesi
Anasayfa
Özgeçmiş
Yayınlar
Kongreler
Dersler
Linkler
Dosyalar
Tavsiye kitaplar
Tuba Başkonuş Direkçi
YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • Direkci, Başkonuş Tuba, Is the Debtor Solvent: The Case Of Turkey, Lex et Scientia, Nr. 15, Vol: 2/2008, Romania.
  • Direkci, Başkonuş Tuba, “Test of Pauper Labor Argument: Turkey Case”, International Journal of Business and Social Science, 2219-6021(0nline), Vol. 2 No. 9, [Special Issue-May 2011], p. 284-288, USA.
  • Tuba Baskonus Direkci “ Determination of the Sacrifice Rate in Turkey, Brazil and Italy: A comparison Among Countries”, Journal of Development and Agricultural Economics Vol. 3(7), ISSN 2006-9774 pp. 335-342, July 2011.
  • Direkci, Başkonuş, Tuba, “Determination of the Sacrifice Ratio -The Comparisions of Turkey, Poland and Italy, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 10(4),2011, 5-18.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • Direkci Başkonuş Tuba, Bütçe Açıklarını Etkileyen Makro Ekonomik Değişkenler: Türkiye Uygulaması, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı 2, Yıl: 2005, Sayfa: 68-87.
  • Direkci Başkonuş Tuba, Kalkınmanın Finansman Yöntemleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, Yıl:2007, 19-49.
  • Direkci Başkonuş Tuba, Özçiçek, Ömer,” Reel Kurun Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt: 29, Sayı:2, s. 99-109, 2010.
  • Direkci Başkonuş Tuba, Özçiçek, Ömer, “Türkiye İçin Küreselleşme ve Enflasyon İle İlgili Bazı Sınamalar”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (1-13), Haziran 2011.
Yazılan ulusal uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
  • Başkonuş, Tuba, Turgut, Osman, Yüksek Murat, Aygün, Sıddık, “Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları”, Gaziantep Ticaret Odası Yayınları, No: 2001/1, ISBN: 975-512-483-7, s. 59-127.
Diğer yayınlar
  • “İşletme İstatistiğinin Temelleri”, Bölüm 12, Ki-Kare Testleri, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Basım Çeviri, Ocak, 2013, sf. 463-489.
                                                            Doç.Dr.Tuba Başkonuş Direkçi & baskonus@gantep.edu.tr & 90-342-3172061
                                                                                                    Tasarım: M.İbrahim Coşkun     Email: mc_ibrahim@mynet.com     rank: