ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Metin Bedir
Doğum Tarihi: 10 Ocak 1965
Öğrenim Durumu: Doktora


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik Lisans

Çukurova Üniversitesi

1990

Y. Lisans

 Fizik ABD

Çukurova Üniversitesi

1994

Doktora

Fizik Mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Büyük Birleşme Teorilerinde Anomali Hesapları.(1994) Tez Danışmanı: Prof.Dr. Mehmet Koca.
Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Growth of Semiconducting (CdS,CdSe and ZnSe) and Conducting Films (NiFe) and Investigation on Their Electrical, Magnetical and Optical Properties.(2002)
Tez Danışmanı:Prof.Dr.Ömer F.Bakkaloğlu. Yrd.Tez Danışmanı:Yrd.Doç.Dr.Mustafa Öztaş.
Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Gaziantep Üniversitesi

1991-1998

Öğr.Gör.  

 Gaziantep Üniversitesi

1998-2003

Yrd.Doç.

 Gaziantep Üniversitesi

2003- 2009

Doç.Dr.

 Gaziantep Üniversitesi

2009- 2014

ESERLER
A - Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
(SSCI, SCI,SCI EXPANDED,AHCI kapsamına giren dergilerde )
A3 başlıca eser olup, A1,A2,A3,A4,A5,A6 ve A7 nolu eserler doçentlikten sonra yapılmıştır.

A1. Metin BEDİR, Mustafa ÖZTAŞ, Derya KORKMAZ and Yahya ÖZDEMİR.
Influence of preparation conditions on the dispersion parameters of sprayed In2S3  films.
The Arabian Journal for Science and Engineering, 39:503–509, (2014)

A2. E.Vural Kafadar, Metin BEDİR, A.Necmeddin Yazıcı and Tülin Günal.
The Analysis of Main Dosimetric Glow Peaks in CaF2: Tm (TLD-300).
Chinese HYPERLINK "http://iopscience.iop.org/0256-307X/"Physics HYPERLINK "http://iopscience.iop.org/0256-307X/"Letters, Vol.30, No.5, 057802(1-5), (2013)
A3. Metin BEDİR, Mustafa OZTAS, Hüsniye KARA.
Effect of the substrate temperature on the structural, optical and electrical properties of spray-deposited CdS:B films.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 24, 499–506, (2013)

A4. Metin BEDİR, Mustafa OZTAS,  Mahmud Tekin.
The effect of the grain parameters on the characterization of the polycrystalline CuS films.
The Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 38, Issue 7,1895-1902, (2013)   

A5. Mustafa OZTAS, Metin BEDİR, Serap SUR, Zihni ÖZTÜRK.
Influence of An Aqueous/Ethanolic Solution on the Structural and Electrical Properties of Polycrystalline ZnS Films.
Chalcogenide Letters,  Vol. 9, No. 6,p. 249-256, (2012)   

A6. Sur S, Öztürk Z, Öztaş M, Bedir M. and Özdemir Y.
Effect of Water Concentration on the Characterization of Sprayed Cd0.5Zn0.5S Films,
Chinese HYPERLINK "http://iopscience.iop.org/0256-307X/"Physics HYPERLINK "http://iopscience.iop.org/0256-307X/"Letters Volume 28 Number 6, (2011)

A7. S Sur, Z Öztürk, M Öztaş, M Bedir and Y Özdemir.
Studies on structural and electrical properties of MnO films prepared by the spray pyrolysis method.
PHYSICA SCRIPTA. 84, 015701 (4pp), (2011)

A8. Refik Kayalı, Mehmet Arı, Mustafa Öztaş, Metin Bedir, Funda Aksoy.
Temperature and Thickness Effects on Electrical Properties of InP Films Deposited by Spray Pyrolysis.
Chinese Physics Letters. Vol. 26, No.1, 017106-1, (2009)

A9. Metin Bedir, Mustafa Öztaş.
Effect of air annealing on the optical electrical and structural properties of In2S3 films.
Science in China Series E: Technological Sciences. Vol.51, No.5, 487-493, (2008)

A10. A.Necmeddin Yazici, Metin Bedir, Halil Bozkurt, Hüseyin Bozkurt. Thermoluminescence properties of irradiated chickpea and corn. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. Vol.266, No.4, 613-620, (2008)

A11. Funda Aksoy, Refik Kayalı, Mustafa Öztaş and Metin Bedir.
The morphology and structural properties of InP thin films deposited by spray pyrolysis method.
Journal of Physics and Chemistry of Solids”, Vol.60, No.4, 835-836, (2008)

A12. Mustafa Öztas and Metin Bedir.
Thickness dependence of structural, electrical and optical properties of sprayed ZnO:Cu films.
Thin Solid Films, 516, 1703-1709, (2008)  

A13. M. Öztaş, M. Bedir, Ş. Ocak, R.G. Yıldırım.
The role of growth parameters on structural, morphology and optical properties of sprayed ZnS thin films.
Journal of Materials Science-Materials in Electronics., Vol.18, No.5, 505-512, (2007)

A14. İ. H. Karahan, O. F. Bakkaloglu, and M. Bedir.
The pH Dependence of Magnetoresistance in Cu-Co Alloy Films Formed by Electrodeposition.
Chinese Journal of Physıcs., Vol. 45, No.4, (2007)

A15. A. Necmeddin Yazici, Metin Bedir, A. Sibel Sökücü.
The analysis of dosimetric thermoluminescent glow peak of CaF2:Mn after beta–irradiation.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B259, 955–965, (2007)

A16. M.Öztaş, M.Bedir.
Effect of ion implantation on the sprayed ZnSe thin films.
Material Letters, 61, 343-346, (2007)

 

A17. A.N.Yazıcı , M Öztaş, M. Bedir.
The thermoluminescence properties of copper doped ZnS nanophosphor.
Optical Materials, 29, 1091–1096, (2007)

A18. A.N.Yazıcı, M.Öztaş, V.E.Kafadar, M. Bedir, H. Toktamış.
The analysis of thermoluminescent glow peaks of copper doped ZnS thin films after b irradiation.
Journal of Luminescence, 124, 58–66, (2007)

A19. İ. H. Karahan, Ö. F. Bakkaloğlu and M. Bedir.
Giant Magnetoresistance of Electrodeposited Cu-Co-Ni Alloy Films.
Pramana Journal of Physics , 68 (1), 83-90, (2007)

A20. M. Bedir, Ö.F. Bakkaloğlu, İ.H.Karahan, M.Öztaş.
A study on Electrodeposited Ni1-x Fe1-x Alloy Films.
Pramana-Journal of Physıcs , 66 (6), 1093-1104, (2006)

A21. M. Öztaş, M. Bedir, A.N.Yazıcı, E.V.Kafadar, H.Toktamış.
Characterization of copper-doped sprayed ZnS thin films.
Physica B-Condensed Matter, 381, (1-2), 40-46, (2006)

A22. M. Öztaş, M. Bedir, Z.Öztürk, D.Korkmaz, S.Sur.
Structural and Optical Properties of Nanocrystal In2O3 Films by Thermal Oxidation of In2S3 Films.
Chinese Physics Letters, 23 (6), 1610-1612, (2006)

A23. M. Öztaş, M. Bedir, R. Kayalı, F. Aksoy.
Effect of deposition conditions on the InP thin films prepared by spray pyrolysis method.
Journal of Materials Science:Materials in Electronic, 17,841-845, (2006)

A24. M. Öztaş, M. Bedir, R. Kayalı, F. Aksoy.
Influence of Annealing conditions on the properties of InP hin films.
Materials Science and Engineering, B 131, 94-99, (2006)

A25. M. Bedir, M. Öztaş, A.N.Yazıcı, E.V.Kafadar.
Characterization of Undoped and Cu-Doped ZnO Thin Films Deposited on Glass Substrates by Spray Pyrolysis.
Chinese Physics Letters, 23(4), 939-942, (2006)

A26. M.Öztaş, M. Bedir, Ö.F. Bakkaloğlu and R.Ormancı.
Effect of Zn:Se Ratio on the Properties of Sprayed ZnSe Thin Films.
Acta Physica Polonica A, 107, 525-533, (2005).

A27. M. Bedir, M.Öztaş, Ö.F.Bakkaloğlu, R. Ormancı,
InvestigationsHYPERLINK "http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=X24AK8NiJIM9c66KL7d&Func=Abstract&doc=1/5" on Structural, Optical and Electrical Parameters of Spray Deposited ZnSe Thin Films with Different Substrate Temperature.
European Physıcal Journal B ,45(4),465-471, (2005)

A28. A.N.Yazıcı, M. Öztaş and M. Bedir.
Effect of Sample   Producing Conditions on the Thermoluminescence Properties of ZnS Thin Films Developed by Spray Pyrolysis Method.
Journal of Luminescence,104,115-122, (2003)

 

 

 

B - Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
( SSCI, SCI,SCI EXPANDED,AHCI kapsamı dışında dergilerde )
B1 nolu eser doçentlikten sonra yapılmıştır.

B1. Özlem Işıldak CEVİZ, Yahya ÖZDEMİR, Metin BEDİR, Mustafa ÖZTAŞ.
EFFECT OF THE SUBSTRATE TEMPERATURE ON THE CHARACTERIZATION OF SPRAY-DEPOSITED ZnS:B FILMS DEVELOPED IN SCIENCE PARKS.
Journal of  Optoelectronics and Biomedical Materials, Vol. 5 Issue 3, July - September (2013) p.51–55.  

B2. M. Bedir, R.Kayalı and M.Öztaş.
Effect of the Zn Concentration on the Characteristic Parameters of ZnxCd(1-x)S ThinFilms Developed by Spraying Pyrolysis Method Under the Nitrogen Atmosphere.
Turkish Journal of Physics. 26, 121-126, (2002).

B3. A.N.Yazici, M.Öztaş, M. Bedir, and Refik KAYALI.
Determination of the Trapping Parameters of ZnS Thin Films Developed by Chemical Spraying Technique.
Turkish Journal of Physics. 26(4), 277-282, (2002).

B4. A.N.Yazıcı, Z.Öztürk, M. Bedir.
The İnvestigation of  the Thermoluminescence Emission Bands of LiF:Mg,Ti (TLD-100) by a Simple Developed Model.
Turkish Journal of Physics., 25(4), 333-343, (2001)

B5. A.N.Yazıcı, M.Y.Hacıibrahimoğlu, M. Bedir.
The Effect of Various Experimental Parameters on Glow Peaks and Trapping Parameters of CaF2:Dy (TLD-200) Crystals.
Turkish Journal of Physics., 24, 623-649, (2000).

B6. M.Öztaş , M. Bedir.
Low Resistivity of the Chemically Deposited CdS and ZnxCd1-xS Thin Films for use  as Windows in Heterojunction Solar Cells.
P.Journal of  Applied Sciences. Vol.1, No.2, 214-217, (2001). 

B7.  M. Öztaş , M. Bedir, and R.Kayalı.
Some properties of ZnxCd(1-x)S and  ZnxCd(1- x)S(In) Thin Films Prepared by Pyrolytic Spray Technique.
P.Journal of Applied Sciences. Vol.1, No.4, 534-537,(2001).

 

C - Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1 nolu eser doçentlikten sonra yapılmıştır.

C1. M. Öztaş, Z. Öztürk, M. Bedir, and S. Sür.
Effect of the Grain Size on the Structural and Optical Properties of the Sprayed CdxZn1-xS Films.
PROC. 27th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS (MIEL 2010), NIŠ, SERBIA, 16-19 MAY, 2010.

C2. F.Aksoy, R.Kayalı, M.Öztaş ve M.Bedir.
Investigation of Structural and Optical Properties of InP Films Developed by Using Spraying Method. 6.International Conference of  the Balkan Physical Union, 232, İstanbul-Turkey, August 22-26, 2006 .   

 

C3. R.Kayalı, A.N.Yazıcı, M. Bedir, and M.Öztaş.
On The Thermoluminescence Dose Response and Kinetic Parameters of ZnS Thin Films Prepared Under Different Conditions.
II Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Sayfa:279-289, Kırıkkale, 20/22 Mayıs 1998.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M. Bedir, M.Öztaş, ve Ö.F.Bakkaloğlu.
The Investigation of the Optical and Electrical Properties of CdSe Thin Films Growth by Spraying Pyrolysis Method.
S.D.Ü.Fen Bil.Dergisi, 8-2, 252-254, (2004).

D2. M. Bedir, M.Öztaş ve A.N.Yazıcı.
Kimyasal Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen ZnS ve CdS İnce Filmlerin Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi.
F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13(1), 21-26, (2001).

 

E - Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özet olarak basılan bildiriler:
E1, E2, E3, E4 ve E5 nolu eserler doçentlikten sonra yapılmıştır.

E1.  M.Bedir, Ö.F.Bakkaloğlu, M.Öztaş, D.Korkmaz and C.Akdoğan, Corrosion Behaviour of Electrochemically Deposited ZnMn Alloys on AISI 4140 Steel. International Semiconductor Science and Technology Conference, Istanbul, Turkey, January 13-15  2014, ISSTC-2014 Abstract Book, p. 143
E2. Metin Bedir, Mustafa Öztaş, Ö.F.Bakkaloğlu, Synthesis and thermoluminescence of‏ ‏ undoped and Mn-doped ZnS nanocrystalline films grown‏ ‏by spray pyrolysis method International Semiconductor Science and Technology Conference, Istanbul, Turkey, January 13-15  2014, ISSTC-2014 Abstract Book, p. 39
E3.  Metin Bedir, Ali Tunç, Mustafa Öztaş, Investigation Of Some Optical and Structural Parameters Of MnO and Boron Doped MnO Films Growth By Spray Pyrolaysis Technique. International Semiconductor Science and Technology Conference, Istanbul, Turkey, January 13-15  2014, ISSTC-2014 Abstract Book, p. 145
E4.  Zafer İnce, A.Necmeddin Yazıcı M.Bedir, Bilgisayar Isıldama Eğrisi Ayrışımı Metodu ile Thermoluminesans Işıldama Eğrilerinden Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması., Lumidoz-V Lüminesans-Dozimetri Kongresi. 08-09 Eylül 2011 Mersin Üniversitesi.

E5. D.Korkmaz, M.Bedir ,M.Öztaş, Effect of Substrate Temperature on the In2S3 Films Prepared by Spray Pyrolysis Method. Türk Fizik Derneği, 27.Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2010 İstanbul

E6.  D.Korkmaz, M.Bedir, M.Öztaş, Z.Öztürk, S.Sür  Structural and optical properties of In2S3 films prepared by spray pyrolysis method at different substrate temperatures., 6. International Student Conference of the Balkan Physical Union.ISCBPU-6. Bodrum-TURKEY 21-24 August,2008.

E7. A.S.Sökücü, M.Bedir and A.N.Yazıcı, A study on the Thermoluminescence Properties of CaF2:Mn., Türk Fizik Derneği, 24.Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007 Malatya.

E8. F.Aksoy, R.Kayalı, M.Öztaş and M.Bedir, Investigation of Electrical Properties of InP Thin Films Developed by Using Spraying Method.Türk Fizik Derneği, 24.Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007 Malatya.

E9. M.Öztaş, M.Bedir, Ş.Ocak, Structure and Morphology Properties of Sprayed ZnS Thin Films, 23. Fizik Kongresi, 573, 13-16 Eylül  Muğla- Türkiye, 2005.

E10. M.Bedir, M.Öztaş, R.Ormancı ve Ö.F.Bakkaloğlu, “The effect of the substrate temperature on characteristics parameters of the sprayed ZnSe thin film”, TFD-22. Fizik Kongresi, 181,  Bodrum, 2004.

E11. İ.H.Karahan, M.Bedir, P.Can ve Ö.F.Bakkaloğlu, “ Effect of pH on Gaint Magnetoresistance in Electrodeposited Cu-Co-Ni Alloy Films”, TFD-22. Fizik Kongresi, 454,  Bodrum, 2004.

E12. M.Bedir, Ö.F.Bakkaloğlu, İ.H.Karahan, M.Öztaş, ve P.Can “Investigation of the Structural and Magnetoresistance Properties of the Electrodeposited NiFe Alloys”, TFD-22. Fizik Kongresi, 404,  Bodrum, 2004.

E13. M.Bedir, M.Öztaş, R.Kayalı ve A.N.Yazıcı, “ZnxCdS1-x/CuxS güneş pilleri üzerine bir çalışma”, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 253-258, Mersin Üniversitesi, Mersin, 2003.

E14. Ö.F.Bakkaloğlu, M.Bedir, M.Öztaş and İ.H. Karahan, “ Investigation of the magnetic properties of electrodeposited NiFe thin films ”, TFD-21. Fizik Kongresi, P109, SDÜ, 2002.

E15. İ.H.Karahan, M.Bedir ve Ö.F.Bakkaloğlu, “Electrodepolama Yöntemi ile Üretilen CuCoNi Alaşımlarında Magnetoresistance”, TFD-21. Fizik Kongresi, P339, SDÜ, 2002.

E16. M.Bedir,  M.Öztaş ve Ö.F.Bakkaloğlu, “Electrical and optical properties of spray deposited CdSe thin films”, TFD-21. Fizik Kongresi, P110, SDÜ, 2002.

E17. A.N.Yazıcı, M.Bedir ve M.Öztaş,”LiF-100 Thermoluminans Dosimetresinin Hassaslığının Kararlı Hale Getirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem”, TFD 19. Fizik Kongresi, 107,  Fırat Üniversitesi- Elazığ, 2000.

E18. M.Bedir, A.N.Yazıcı ve M.Öztaş,”Kimyasal Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen ZnS ve CdS İnce Filmlerinin, Elektriksel ve   Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi”,  TFD 19. Fizik Kongresi, 108, Fırat Üniversitesi- Elazığ, 2000.

E19. M.Bedir, R.Kayalı and M.Öztaş, “Effect of the Zn Concentration on The Characteristic Parameters of ZnxCd1-xS Thin  Films Developed by Spraying Pyrolysis Method Under The Nitrogen Atmosphere”, TFD 18. Fizik Kongresi, 211-215, Çukurova Üni.Adana, 1999.

E20. A.N.Yazıcı, M.Bedir, Kayalı R., “ A New Method for the Analysis of Continuously TL Glow Curves ”, TFD 18. Fizik Kongresi, 202, Çukurova Üni.Adana, 1999.

E21. M.Öztaş and M.Bedir, “Properties of CdS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technıque”, TFD 17. Fizik Kongresi, 159, Alanya, 1998.

E22. M.Bedir, A.N.Yazıcı, R.Kayalı, “ Isısal İşlemlerin ZnS İnce Filmlerinin Tuzak Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ” , TFD 17. Fizik Kongresi, 158, Alanya, 1998.

E23. M.Öztaş M. and M.Bedir,” Low Resistivity of the Chemically Deposited ZnxCd1-xS Thin Films”, Sunday Symposıum,  118-126, Ege Üni.İzmir, 1998.

E24. M.Bedir, M.Öztaş and R. Kayalı, “Püskürtme Yöntemiyle Elde Edilen ZnxCd1-xS ve ZnxCd1-xS(In) ince Filmlerin Kristal  Yapılarının ve Enerji Band Aralıklarının İncelenmesi.”, TFD 16. Fizik Kongresi, 58, Ayvalık, 1996.

E25. R.Kayalı, M.Öztaş and M.Bedir, “Püskürtme Yöntemiyle Atmosferik Şartlarda Hazırlanan ZnS İnce Filmlerin Thermolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ”, TFD 16. Fizik Kongresi, 57, Ayvalık, 1996.

E26. Refik Kayalı R., Metin Bedir, “Mikrodalga fırınların çalışma prensibinin klasik ve quantum mekaniksel yöntemlerle açıklanması.”II Gıda Mühendisliği Kongresi, 275-279,Gaziantep, 21-23 Eylül 1994.

 

F- Diğer yayınlar :
F1. M.Öztaş, A.N.Yazıcı ve Bedir M., “Experiments in General Physics”, Gaziantep Üni.
      Press, Gaziantep, (2004).

F2. Gönül B., Öztaş M., Bedir M., “Experiments in Nuclear Physics”, Gaziantep Üni. Press,
      Gaziantep, (1996).

G- Tamamlatılmış ve/veya  Devam  Eden Yüksek Lisans Tezleri  :
G5 ve G6 nolu master tezleri doçentlikten sonra bitirtilmiştir.

G1. Ormancı Rıdvan, “Effect of Zn:Se Ratio on Optical and Electrical Characteristics of
      Sprayed ZnSe Thin Films.” (2006)

G2. Bozkurt Halil, “Identification of Irradiated Foods by Thermoluminescence Method.”
      (2007)

G3. Sökücü Ayşe Sibel, “Investigation of Dosimetric and Thermoluminescence Properties of
       CaF2:Mn (TLD-400).” (2007)

G4. Korkmaz Derya, “Investigations on structural, optical and electrical properties of In2S3  
      films produced by spraying pyrolysis method at different temperature.” (2008)

G5. Tekin Mahmud,”Influence of the Annealing Conditions on the Properties of CuS
       Films”(2011)

G6. GÜNAL Tülin, Investigation of TL Dosimetric Properties of CaF2:Tm (TLD-300) 
       Crystals”. (2014)

G7. TUNÇ Ali, "Characteristics of the Boron Doped MnO Films Deposited by Spray Pyrolysis
       Method." (Halen devam ediyor)

G8. ÇAKEZ Cemal, “The Investigation of the Corrosion Properties of Magnesium Alloys
      (AZ63 and AZ91) under Different Conditions.   “(Halen devam ediyor)

H- Yönetilen ve halen devam eden Doktora Tezleri :
H1. Sökücü A.S., “ The influence of pH and different dopants (In, Cu and Cd) on the structural, morphology and optical properties of MnS films obtained by using different production technique.” (Halen devam ediyor)

H2. Korkmaz Derya., “Microstructure and Corrosion Behaviour of Electrodeposıted Zn and Zn Alloys” (Halen devam ediyor)

H3. Ormancı Rıdvan., “Investigation of the Microstructure and Corrosion Behaviour of Some Metallic Substances Under the Different Conditions.” (Halen devam ediyor)

İ. Tamamlanan Projeler ve Projelerde Yaptığı Görevler :

İ1 ve İ2 nolu projeler doçentlikten sonra tamamlanmıştır.
İ  1. Korozyon oluşumunun incelenmesi, çinko ve çinko alaşımların oluşturulması ve korozyonu önleme çarelerinin araştırılması. Bununla birlikte atmosferik korozyona karşı direnç için malzemelerin seçimi. BAP Projesi, MF.09.07 ,(Proje Yöneticisi). 2014

İ 2. Alaşım ve Kaplama Yöntemleri Kullanılarak Bor İçerikli Endüstriyel Ürünlerin Mukavemet, Isıl Dayanımları ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Sanayiye Kazandırılması, DPT Projesi, 2003K120490.( Projede yardımcı araştırmacı).2010

İ 3. Yapay ve Doğal Thermoluminesans Malzemelerin Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi.,Tübitak, Hızlı Destek Programı Proje No: 105T033, (Projede yardımcı araştırmacı ), 2006.
İ 4. ZnxCd(1-x)S/Cu2S ve ZnxCd(1-x)S(In)/Cu2S Güneş Pillerinin Geliştirilmesi., Gaziantep Üniversitesi,  MF-9604,  (Proje Yöneticisi), 2000.

J. İdari Görevler :

J.1 Bölüm Başkan Yrd.       Gaziantep Üniversitesi Fizik Müh.  Bölümü           2003- 2008
J.2 Müdür Yardımcısı         Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü       2008- 2012
J.3 Fakülte Kurul Üyeliği    Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.               2009- ……… 
J.4 Müdür                        Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü                 2012- ………
J.5 Senato Üyeliği             Gaziantep Üniversitesi                                        2012- ………
J.6 Yönetim Kurulu Üyeliği Gaziantep Üniversitesi Teknopark                        2014- ……..

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Fizik Derneği

 

Ödüller :

Tübitak yayın teşvik ödülleri. Gaziantep Üniversitesi yayın teşvik ödülleri

K.Yayınlanmak üzere Uluslararası hakemli dergilerde kabul edilen makaleler :
(SSCI, SCI,SCI EXPANDED,AHCI kapsamına giren dergilerde )

K.1 Metin BEDİR, Mustafa ÖZTAŞ, Serap Sür Çelik and Tuğçe ÖZDEMİR, “Effect of boric acid content on the structural and optical properties of MnS films prepared by spray pyrolysis technique,” Acta Physica Polonica A
K.2 İsmail İlimbey, Kağan Yurdal, Ömer Faruk Bakkaloğlu, İsmail Hakkı Karahan, Metin Bedir, “Use of n-Type Semiconductor Silicon as Substrate Material For Electrodeposition of Zn1xFex Alloy Thin Films.”, DOI:10.1016/j.apsusc.2014.06.122, Applied Surface Science.


 


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

EP105 General Physics-1

4

-

83

EP111 Mechanics Physics

3

-

65

EP499 Graduation Project

2

-

1

FZK101Genel Fizik-1(Mat.Böl)

4

-

61

İlkbahar

EP106 General Physics-2

4

-

65

EP124 Electricity and Magnetism

3

-

61

EP499 Graduation Project

2

-

1

EP551 Modern Physical Tech.

3

-

6

FZK102Genel Fizik-2(Mat.Böl)

4

-

58

2013-2014

Güz

EP105 General Physics-1

4

-

86

EP111 Mechanical Physics

3

-

59

EP566 X-ray Spectroscopy

3

-

5

FZK101Genel Fizik-1(Mat.Böl)

3

-

3

İlkbahar

EP124 Electricity and Magnet.

3

-

48

EP106 General Physics-2

4

-

73

FZK102Genel Fizik-2(Mat.Böl)

4

-

65

EP551 Modern Physical Tech.

3

-

5