/* wc.c

  Bu program bir dosyanın kaç satır, kelime ve karakterden oluştuğunu
  bulup ekrana yazar.

  --------------------------------------
  Kullanımı : wc <dosya_adı>
 
  örnek: wc test.php
	  20 355 1546 test.php
  --------------------------------------

  Mart 2008 
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define CR  '\n'
#define TAB  '\t'
#define SPACE ' '
#define ZERO 0u

int main( int args, char *argvek[] )
{
  FILE *dosya;
  int  bayrak = 0;
  unsigned long kar, kelime, satir;
  unsigned char kr;

  kar  = ZERO;
  kelime = ZERO;
  satir = ZERO;

  if( argvek[0] )
  {

    if( (dosya = fopen(argvek[1], "r")) == NULL ){
	 printf("Kullanimi: wc <dosya_adi>\n");
	 exit(1);
    }

    /* dosyanın sonuna kadar */
    while( !feof(dosya) )
    {
	  fscanf(dosya, "%c", &kr);

	  kar++;          /* karakter sayısı */

	  if( kr == CR ) satir++; /* sayfa sonu karakteri */

	  if( kr == SPACE ||    /* boşluk karakteri */
        kr == CR  ||    /* sayfa sonu karakteri */
        kr == TAB )     /* tab karakteri */
	    bayrak = 0;

	  else if(bayrak == 0){
	   bayrak = 1;
	   kelime++;
	  }
    }

  }

  fclose(dosya);

  printf(" %lu %lu %lu %s\n",satir-1, kelime, kar-1, argvek[1]);

 return 0;
}