CH03 - MONİTÖRLER

 

Monitörler bilgisayarın en çok kullanılan çıkış birimidir. Taşınabilir sistem monitörleri (LapTop gibi) dışında pek çok monitör görünüş olarak bir TV ye benzer. Monitörler çalışma sistemine ve boyutlarına göre çeşitli türlere ayrılırlar.

 

                           Monitörler

                           /        \

                          /          \

           Çalışma Sistemine Göre   Boyutlarına Göre

           * CRT                      * 14”   * 21”

           * LCD                      * 15”   * 24”

           * Gas Plasma               * 17”

 

 

CRT : Cathode Ray Tube, Katot Işınlı Tüp

 

CRT yapısal olarak bir TV’dekine benzer. Bir renkli monitörde 3 adet katot tabancası bulunur. Bu katot tabancaları havası alınmış katot tüpü içinde ekranın hemen önündeki fosfor noktacığını elektron bombardımanına tutar. Çarpan elektronlar fosfor noktacığını kısa bir süre için parlatır. Bu işlem çok hızlı ve süreklidir. Böylece ekran sürekli tazelenir. Tazeleme Hızı (=Refresh Rate) görüntünün ekrana saniyede kaç kere yazıldığıdır. Tazelenme hızının birimi Hz dir. Tazeleme gereklidir, çünkü fosforlar parlaklıklarını saniyenin kısa bir kısmı için korurlar. Tazelenme hızı ne kadar yüksekse görüntü ekranda o kadar kesiksiz görünür. Göz yorgunluğunu azaltmak için çoğu zaman en az 70-72 Hz tavsiye edilir.

 

                                   __

                                  /  |

                Saptırıcı        /   | 

              Bobinler  _____   /   .|

                     __________/  .  |  E

                   ||          .     |  K

          Isıtılan  > ........  e    |  R

           Flament ||__________      |  A

                   |    _____  \     |  N

                   |            \    | 

                   |             \   |

                   |              \__|

                   |      |        |

                   +-----||--------+

                          |  Hızlandırıcı E alan (yüksek voltaj)

 

                                                  Şekil 1 : CRT yapısı

 

Belli bir süreden sonra elektronlar ekranda bulunan fosfor maddesine zarar verebilir. Bunu önlemek için Ekran Koruyucu programlar geliştirilmiştir. Ekran koruyucu programların amacı uzun süre ekranda aynı görüntünün kalmasını önlemektir. Uzun bir süre işlem yapılmazsa elektronlar ekranda kalıcı izler bırakır. Yani elektronlar görüntünün bulunduğu noktaları aşındırırlar ve böylece iz bırakmasına sebep olurlar. Ekran koruyucu bu noktada devreye girerek ekranda aynı görüntünün kalmasını önler. Bu programın ne zaman devreye gireceği kullanıcıya bağlıdır.

 

Çözünürlük (=Resolution)

 

Çözünürlük monitörün gösterebileceği ayrıntı miktarıdır. Bu büyüklük ekranda gösterilen piksel adı verilen yatay ve düşey resim elemanı sayısı ile ifade edilir. Bu sebeple piksel görüntü üretmek için kullanılan en küçük birimdir. Piksel sayısı ne kadar çoksa görüntüler de o kadar ayrıntılı olur. Örneğin, 800x600 gibi yüksek çözünürlükler daha keskin görüntüler sağlar fakat görüntüler daha küçük ve daha uzakta görünür. Ayrıca, Masaüstü alanı genişler ve daha fazla bilgi görüntülenir. Tam tersine çözünürlük azaldıkça görüntüler daha büyük ve yakında görünür.

 

Gereken çözünürlük yazılım programına bağlıdır. Windows yazılımları oldukça fazla çözünürlük gerektiren, DOS tabanlı programlar ise az bir çözünürlük gerektirir.

 

Renkli monitörlerde resim elemanı kırmızı, mavi ve  yeşil fosforların üçlüsüdür. Bu fosfor üçlüsünün arasındaki uzaklığa nokta adımı (=dot pitch) denir.

 

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

 

Band Genişliği (=Band Width)

Bir monitörün band - genişliği, o monitördeki elektronik devrelerin kullanabileceği en düşük ve en yüksek sinyal frekansları aralığıdır. Bu frekans aralığı monitörün gösterebileceği çözünürlüğü belirler. Çoğu zaman bir monitör için belirtilen band-genişliği miktarı, o monitörün maksimum kapasitesini belirtir. Belirtilen band aralığı bir miktar aşıldığında ortaya çıkacak tek görünür etki, ekrandaki her pikselin köşesinin birazcık gevşemesi olacaktır.

  

Monitörün herhangi bir grafik standardını görüntülenmesinde gerekli minimum band -genişliğinin hesaplanması için bilinmesi gerekenler piksel sayısı ( yatay piksel sayısı ile düşey piksel sayısının çarpımı ) ile yenileme hızını çarpımına eşittir.

 

Yineleme hızının 60 Hz olduğu 800x600 grafik modunda, bu hesaplama yapılırsa, 28.8 MHz’ lik band- genişliği ortaya çıkar. Bu rakam gerçektende çok düşük uygulamada yatay ve düşey yeniden-taranmalar (retrace- monitörün devrelerinin bir satırının sonundan bir sonraki satırın başına yada görüntünün en alt kısmından tekrar en üst kısmına atlaması için geçen süre) için fazladan zaman kaybedilir. Bu sürede band- genişliğine eklendiğinde 800*600’ lük bir sistem için en azından 30 MHz’ lik bir band- genişliği gerekli olur.

 

Nokta Adımı (=Dot Pitch)

 Nokta uzaklığı, iki piksel arasındaki uzaklığın milimetre cinsinden ifadesidir. Renkli bir ekranda pikseller, her biri üç ana renkten (red-kırmızı, green-yeşil, blue-mavi ) birini içeren nokta üçlüsünden oluşur. Elektron ışınlarını doğru yönlendirmek yeterli olmaz. Çünkü ışının bir kısmı dağılabilir ve üçlüdeki diğer noktalara çarpabilir. Bu taşmanın sonucunda renk berraklığı kaybolur; parlak renkler donuklaşır. Bu etkiyi önlemek için bütün renkli bilgisayar monitörlerinde ve TV’ lerde “gölgeleme kalıbı” (shadow mask) adı verilen üzerinde ince delikler bulunan metal levha kullanılır. Gölgeleme kalıbı, görüntü tüpünün içine fosfor  kaplamasının hemen arkasına yerleştirilir.

 

Gölgeleme kalıbı ve ekran tüpündeki fosfor kaplama, elektron ışınını sadece bir renk fosfor noktasına çarpmasını sağlamak amacıyla özenle ayarlanır. Üçlüde diğer iki nokta, kalıbın gölgesi (koruması) altındadır ve elektron ışını tarafından görülemez.

 

Gölgeleme kalıbındaki delikler arasındaki uzaklık, büyük oranda ekrandaki görüntünün kalitesini belirler. Sistemin doğru çalışması için ekran tüpündeki fosfor noktaları, kalıptaki deliklerle aynı uzaklığa yerleştirilmelidir. Böylece delik uzaklığı gölgeleme kalıbındaki deliklerin arasındaki uzaklıkla belirlenir.

 

Çoğu 12-14 inch monitörler, 0.30 ile 0.40 arasında değişen uzaklığa sahiptir. Bir monitörün nokta uzaklığı uzaklığı küçüldükçe, verebileceği görüntü o kadar netleşir.

 

Yakınsaklık (=Convergence)

Yakınsaklık, bir pikseldeki üç renkli noktanın her birinin diğer ikisine göre, hangi doğrulukta yerleştirildiğinin ifadesidir. Teoride, monitördeki görüntüyü oluşturmak için ekran tüpündeki fosfor yüzeyi tarayan üç ayrı elektron ışını tek bir noktada birleşmelidir ama uygulamada birbirlerinden biraz ayrılırlar  çünkü tüpün üç fosfor rengi üst üste değil yan yana dizilmiştir.

 

Mükemmel bir yakınsaklık sağlandığında ve üç elektron tabancası da fosforu harekete geçirdiğinde, sonuç bembeyaz bir piksel olacaktır. Ancak bu mükemmelliği bozan bazı faktörler vardır: her bir renk tabancasını kontrol eden elektronik devredeki küçük düzensizlikler, tabancaların ayarlanmasındaki küçük farklılıklar, elektron ışınlarını yönlendiren manyetik alanlardaki varyasyonlar. Sonuç: piksellere iki veya üç renkliymiş gibi görünüş veren ideal pozisyonundan sapmış bir veya iki renk olacaktır. Nokta üçlüsünün ayrılmasından dolayı görüntü netlik ve çözünürlük kaybına uğrayacaktır. Yakınsaklığın bozulması ekrandaki beyaz ve siyah doğallığını kaybetmesine neden olacak böylece ekrandaki metin daha donuk görünecektir.

 

Yakınsaklık problemleri monitörün tasarımından kaynaklamaz daha çok uygulama kusurlarıdır. Bu nedenle aynı markanın aynı model iki monitörün yakınsaklığı aynı olmayabilir. Yakınsaklık, ekranın bir bölümünden diğer bölümüne doğru dahi değişebilir (Elektron ışınlarını görüntünün köşelerinde kontrol etmek daha zor olduğundan, yakınsaklık problemleri daha çok bu bölgede oluşur.) Yakınsaklık hataları bir monitörün  çözünürlüğünü kısıtlayan en önemli etkendir. Bazı monitörlerde yakınsaklık hatası 0.60mm’ ye kadar çıkabilir ki bu değer normal bir monitörün nokta uzaklığının yaklaşık iki katına eşittir. Bu da özellikle daha fazla bilginin ekrana gönderildiği yüksek çözümlemelerde kötü görüntü kalitesine neden olur.

 

 

Monitör Büyüklüğü ve Çözünürlük

 

Monitör büyüklüğü ve çözünürlük bilgisayardaki çalıştığımız programlara bağlıdır. Standart çözünürlükler 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 ve 1600x1200 dür.

 

 

                Tablo 1 : Tavsiye Edilen Maksimum Çözünürlükler

 

                Monitör Büyüklüğü       Tavsiye Edilen Çözünürlük

                -------------------------------------------------

                     14”                    640x480

                     15”                    640x480/800x600

                     17”                    800x600/1024x768

                     20”                    1024x768/1280x1024

                     21”                    1024x768/1280x1024

 

 

Renk Sayısı

 

Bir ekranda gösterilen standart renk sayısı 16; 256; 65536 (64K); ve 16777216 (16.8M) dır. Renk sayısı renk derinliği veya bit derinliği olarak da bilinir.

 

                Tablo 2 : Renk Derinliği Tablosu

 

                Renk Sayısı    Renk Derinliği      Adı

                -------------------------------------------------

                16               4 bit             Standart VGA

                256              8                 Super VGA

                32K             15                 High Color

                64K             16                 High Color

                16.8M           24                 True Color

 

Maksimum çözünürlüğü ve renk derinliğini belirleyen şey video kartındaki bellek miktarıdır. Çoğu zaman 512K, 1M, 2M, 4M,... gibi video kartınızda ne kadar bellek olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Fakat bellek video kartını hızlandırmaz.

 

LCD : Liquid Crystall Display

 

Taşınabilir PC’ler, masa üstü PC’lerden tümüyle farklı bir teknoloji kullanırlar. Standart bir PC’nin en ağır parçasının teşkil eden monitör, küçücük diz üstü PC’niz için anlamsızdır.

 

Çünkü çoğu diz üstü PC, LCD ( Liquid Crystal Display-Sıvı Kristal Ekran ) ekran içerir. Tıpkı dijital saatler gibi.. Ekran, plastik tabakalar içi sıvı kristalin ışığı yansıtması ilkesine dayalı olarak çalışır.

 

LCD ekranlar ışığı yansıtarak görüntüleri oluşturdukları için yetersiz ışıkta ekranda bir şey göremezsiniz. Fazla ışıkta da bu kez ekran, ayna gibi yansıma yapar, ekran görüntüsüne kendi resmimiz karışır. LCD üzerindeki görüntü ancak dik açıyla görülebilir, yandan baktığımızda şekiller ve harfler bulanıklaşır. Kısacası, sıradan bir LCD ekranla çalışmak kolay değildir!

 

Bu olumsuz etkileri gidermek için, çoğu modelde arkadan aydınlatma yöntemi kullanlır, dış dünyadan gelen ışık böylece dengelenir ve akranın gereksiz yansımaları bir ölçüde önlenir. LCD ekranların bir başka dezavantajı da görüntü hareket halinde iken örneğin metni ekranda kaydırmaya kalktığımızda, her şeyin birbirine girmesidir.

 

LCD ekranları daha kaliteli görüntülerle donatmak için yapılan çalışmalar, aktif matriks teknolojisini doğurdu. Pasif matriks adı verilen standart LCD ekranlarının tersine, aktif matriks LCD’lerde her bir pikselin kendi transistörü vardır, böylelikle çok daha net kaymayan ve büyük monitörlerin kalitesine yakın görüntüler elde edilir. Yine de aktif matriks teknolojisini iki dezavantajı var kullanıcı için. Birincisi cebinize zarar, her yeni teknoloji eskiden daha pahalıdır. İkinci de omuzlarımıza zararlıdır, çünkü bu ekranların daha çok transistör içermesi, daha çok güç demektir, bu da PC’nizin bataryasının daha ağır olması anlamına gelir.

 

Diz üstü PC’lerde daha net ve daha sorunsuz görüntüler oluşturan superwist ekranlar da aynı şekilde daha pahalıdır. Bazı pasif matriks monitörlerde ise dual scan adı verilen teknikte görüntü kalitesi yükseltilmektedir. İster aktif matriks olsun isterse superwist, bütün LCD ekranların ekran tazeleme hızı oldukça düşüktür. Bu nedenle,bilgisayar destekli tasarım gibi yoğun grafik gerektiren uygulamalar da kötü görünmekle birlikte, hızlı ekran tazeleyebilen gaz plazma teknolojisi kullanılır.    

 

Monitörün Sağlığa Zararları

 

Bilgisayarın ekranından çıkan ışınları yaratan unsurlar, katot ışın tüpü ile onu besleyen ve kontrol eden elektronik devredir. Ekran önünde morötesi (ultraviole), kızılötesi (enfraruj), görünen ışık, radyo dalgaları, VLF (çok düşük frekans) bantlarında elektromanyetik dalgalar (5-5000 Hertz) gürültü şeklinde ses dalgaları (iç vantilatör, transformatör, ve yazıcı gürültüsü), çok düşük ve çok yüksek frekanslı ses dalgaları, yüksek voltaj ve tarama devrelerinin oluşturduğu elektriksel ve manyetik alanların bir karması bulunmaktadır.

 

Bilgisayar monitöründen çıkan zararlı ışınlar ölümümüze neden olabilir mi? Video görüntü terminallerinin (VDT) yaydığı radyasyonla ilgili olarak söylenebilecek tek şey, sağlığımızı etkileyecek miktarı tanımlayacak kadar yeterli bir kanıtın olmadığıdır. Her ne kadar birçok üründe VDT’lerin yaydığı radyasyon miktarını azaltmakta ise de hem maliyetlerin yüksekliği hem de atm bir koruma sağlayamamaları endişe uyandırmaktadır.

 

· Bilgisayar kullanılan bir odada klorlu bitenil oranı %80 m/m3 ‘ün üzerindedir. Bu zararlı madde havada birikir.

· Düşük frekanslı ve düşük şiddetteki elektromanyetik alanlar, beyinde Ca++ alınma ve salgılama dengesini ve beyindeki Na+ ve K+ miktarları değiştirebilir.

· Bilgisayar ekranları genç insanların gözünde perde oluşmasına yol açar: yani, gözün zamanında önce yaşlanmasını sağlar.

· Bilgisayarın ekranı yüz derisinde döküntülere neden olmaktadır.

· Bilgisayar ekranlarına maruz kalan kişilerde, genel olarak bütün kanserlerin arttığı görülmektedir.

· Bilgisayar kullanan sık sık baş, boyun ve sırt ağrıları, yorgunluk, sinirlilik ve göz yorgunluğu görülmektedir.

 

Bilgisayar kullanan ve monitörden çıkan zararlı ışınlara maruz kalan insanları karşılaştığı başlıca sağlık problemleri yukarıda saydığımız problemlerdir.

Ancak monitörden çıkan zararlı ışınlara karşı bir nevi de olsa korunmak mümkündür. Bu koruma yöntemlerinin yanında pahalı,ucuz ve basit koruma yöntemleri vardır.

Monitör üzerinde kontrast veya parlaklık ayarının yapılması, etkisi altında kaldığımız radyasyonu azaltmayacaktır. Radyasyonu engellemek için daha kesin önlemlere gerek vardır. Işık kesici, radyasyon önleyici ekranlar, gibi bazı koruyucu aygıtlar, monitörden çıkan radyasyonu tam olmasa da önleyebilmektedir.

 

Gaz plazma, elektro ışık verici ve likit kristal görüntüler gibi alternatifler, elektro manyetik radyasyonu tam olmasa da önleyebilmektedir. Fakat bu pahalı koruma yöntemlerinin yanında ucuz koruma yöntemleri de vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

 

·         Hiç kimsenin ekran karşısında tam gün çalışmaması

·         İki saat ekran karşısında kaldıktan sonra en az yarım saat süreyle ara verilmesi gerekir.

·         Monitörünüzle arasında en azından 70 cm’lik bir uzaklık bulunsun

·         Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlar ekranınızı kapatın

·         Masanızda iki bilgisayar kullanıyorsanız kullanmadığınız bilgisayarın monitörünü kapatabilirsiniz

·         Çalışma ortamınız uygun ise çalışma kağıtlarınız, dosyalarınızı tek bir masada bulundurun; bilgisayarınızı tamamen ayrı bir masada tek başına bulundurun

·         Bunların yanısıra kötü ışıklandırma, ergonomik olmayan büro mobilyaları gibi konforsuz ortam elemanlarını çalışma ortamınızdan uzaklaştırın; bu VDT’li bir çalışmanın yaratacağı stresin azalmasından etkili olacaktır

 

Bilgisayar ekranlarından gelen tehlikelerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekli noktalar şunlardır:

 

1.       Ekranın etkisi altında uzun süre kalmanın sonuçları

2.       Ekranın, yanlış üretim sonucunda, kaçak ışınlar yayabilmesi

3.       Değişik şirketlerin üretimleri arasında risk bakımından farklar oluşur.

4.       Çalışılan odada çok sayıda ekran oluşu

5.       Ekrandan çıkan ışınlarının etkilerinin birbirinden bağımsız olmayışı, bunların birbirinin etkisini artırıcı yada azaltıcı özellik taşıdıkları

6.       Işınların her biri tehlike sınırın altında bile olsa, birlikte etki yapınca çok tehlikeli olabilirler.

 

Anlattığımız gibi, bilgisayar karşısında çalışırken monitörden çıkan zararlı ışınlara maruz kalırız. Sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Ekran karşısında uzun süre kalınca etkileri daha belirgin olacaktır. Bu zararlı ışınlardan korunmak için koruyucu filtreler vb. kullanılsa da yine bu zararlı ışınlardan etkileniriz. Fakat gelişen teknoloji ile zararlı ışınlar yerine yaralı ışınlara bırakacak gibi; Bunun ilk kanıtı, uzun araştırmalar sonucu SONY firmasının ürettiği TV’ler, bitki ve hayvanların büyümesi olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Fakat bunun başka olumsuz etkileri var mı yok mu şimdilik bilinmiyor. Kim bilir belki gelecekte böyle bir şey insanlar içinde söz konusu olabilir.

 

 

Tavsiye Edilen Monitör Markaları ve Internet Adresleri

(Chip Dergisi Kasım 1999 sayısı)

 

Marka

Fiyatı

Adresi

ADI

515$+  KDV

www.adi.com.tw

Sony

496$+KDV

www.sony.com

Philips

383$+KDV

www.philips.com

Mitsubishi Diamond

361$+KDV

www.mitsubishi.com

Acer

290$+KDV

www.acer.com.tw

Hyundai

269$+KDV

www.monitor.hei.co.kr