DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

İstatistik

Bölüm/Program/ABD:

Kredi/Saat:

3

Yıl-Dönem:

2014-2015 BAHAR

Ders Kodu:

 

Ders Düzeyi:

Ön Lisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Bülent YILDIZ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Salı

Saati:

15.00-17.00

Dersin Amaçları: Öğrencinin kendi alanında karşılaşacağı bilimsel ve uygulamaya yönelik sorunları çözerken verileri nasıl toplayacağı, analiz edeceği ve yorumlayacağı bilgi ve becerisini kazandırmak

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

İstatistiğin tanımı,bilimsel araştırma amacı ve tanımı. anakütle, değişken, ölçek kavramları

2

İstatistiksel seriler ve grafikler

3

Aritmetik, geometrik, tartılı, kareli ortalama

4

Medyan, mod, kartiller,değişim aralığı,standart sapma

5

Örnekleme, örnekleme aşamaları ve yöntemleri

6

Endeksler

7

Olasılık(Deney, örnek nokta,örnek uzay,grafiksel gösterimler)

8

Olasılık(Faktoriyel, kombinasyon ve sayma kuralı, temel olasılık hesapları)

9

Olasılık (Koşullu olasılık, çarpa kuralı,bağımsız ve bağımlı olaylar)

10

Kesikli rassal değişkenler ve kesikli dağılımlar(binom ve poisson dağılımları)

11

Sürekli rassal değişkenler ve standart normal dağılım

12

Basit doğrusal regresyon analizi

13

Basit doğrusal regresyon analizi

14

Korelasyon analizi

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

İstatistiksel verilerin nasıl toplanacağını öğrenir.

2

Verilerin nasıl kullanılabilir hale getireceğini ve nasıl kullanacağını öğrenir.

3

Anakütleden araştırma amacına uygun örneklem almayı öğrenir.

4

Olasılık hesaplarını öğrenir

5

Değişkenler arasındaki ilişkinin analizini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:   Ara Sınav: % 40,       Yarıyıl Sonu Sınavı:    % 60

Ders Kitabı: -

Önerilen Kaynaklar: Sosyal Bilimler İçin İstatistik,Ş.Büyüköztürk, Pegem Akademi

İstatistiksek Karar Almada Veri Analizi,A.M.Çilingirtürk,Seçkin Yayıncılık

Temel İstatistik Dersleri, A.Tekin, Eğitim Yayınevi