DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Ekonometri II

Bölüm/Program/ABD: İKTİSAT

Kredi/Saat:

3

Yıl-Dönem:

2014-2015 BAHAR

Ders Kodu:

EKON352

Ders Düzeyi:

Lisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Bülent YILDIZ

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Salı

Saati:

15.00-17.00

Dersin Amaçları: Ekonometrik çözümlemeler yaparak iktisadi teori ve varsayımların geçerliliğini analiz edebilmek.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Normal dağılımlılık tanımı ve testleri

2

Doğrusal olmayan regresyon modelleri

3

Çoklu regresyon analizi

4

Çoklu doğrusal bağlantı (Anlamı, ÇDB halinde EKK tahminleri, ortaya çıkardığı sonuçlar, tespit edilmesi, ÇDB problemini ortadan kaldırma yolları)

5

Farklı varyans(Anlamı, farklı varyans halinde EKK tahminleri,ortaya çıkardığı sonuçlar)

 

Farklı varyansın tespit edilmesi, farklı varyans problemini ortadan kaldırma yolları

6

Otokorelasyon (Anlamı, Otokorelasyon halinde EKK tahminleri,ortaya çıkardığı sonuçlar

7

Otokorelasyonun tespit edilmesi, otokorelasyon problemini ortadan kaldırma yolları

8

Çoklu doğrusal bağlantı(Model spesifikasyonu, spesifikasyon hatası ve yanlış spesifikasyon hatası ayrımı, spesifikasyon hatası çeşitleri)

9

Kukla değişkenli modeller

10

Bağımlı kukla değişkenli modeller (Doğrusal ihtimali model, lojistik model)

11

Bağımlı kukla değişkenli modeller (Probit model, en çok benzerlik yöntemi)

12

Koyck modeli, uyumcu beklenti modeli, kısmi iyileştirme modeli

13

Eşanlı denklemli modeller (Tanımı, matematiksel ifadesi)

14

Eşanlı denklemli modeller (Ardışık denklem sistemleri)

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Ekonometrik tahmin yöntemlerini karşılaştırır

2

Farklı ekonometrik modelleri kullanarak analizler yapar

3

EViews programının temel kullanımını bilir

4

Ekonometrik analiz sonuçlarını iktisadi olarak yorumlar

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:   Ara Sınav: % 40,       Yarıyıl Sonu Sınavı:    % 60

Ders Kitabı: Ekonometri I-II, Ş.Akkaya, M.V.Pazarlıoğlu,İzmir 1998 basım

Önerilen Kaynaklar: Temel Ekonometri, N.Gujarati,Literatür Yayınları

Ekonometri, R.Tarı,Umuttepe Yayınları

KPSS Ekonometri,A.Kutlar,Orion Kitabevi