ENF 101 MS WORD KONU BAŞLIKLARI


1.     Seçme, Kesme, Kopyalama, Yapıştırma

a.     Metni Seçme(Bloklama)

b.     Veri kopyalama

c.     Veri kesme

d.     Kesilen yada Kopyalanan Veriyi Yapıştırma

e.     Hata Yapınca Üzülmeyin!

 

2.     Doküman Oluşturma, Açma, Kaydetme

a.     Yeni bir doküman oluşturma

b.     Üzerinde çalışılan dosyayı kaydetme

                          i.   Diskete Kaydetme

                        ii.   Dosyayı Şifreli kaydetme

                       iii.   Şifreli dosyayı açma

c.     Kaydedilmiş Bir Dosya Açma

                          i.   Disketteki Dosyayı Açma

3.     Yazı Tipini Değiştirme

a.     Yazının Fontunu değiştirme

b.     Yazı Boyutunu Değiştirme

c.     Koyu(kalın) yapma

d.     Eğik Yapma

e.     Altı Çizili yapma

f.      Yazı Rengini Değiştirme

g.     Satır Aralığını Ayarlama

h.     Yazıyı Büyük/Küçük Harfe Çevirme

i.      Üst simge / Alt simge yapma

4.     Paragraf Ayarları

a.     Paragraf Hizalama

b.     Paragrafı İçerden Başlatma

c.     Karakter Arası Boşluğu Ayarlama

5.     Özel Karakterler Yazma

6.     Metni Sütunlara Bölme

7.     Kenarlılık Çizgileri ve Gölgelendirme

a.     Kenarlılık

b.     Gölgeleme

c.     Sayfaya Kenarlılık ekleme

8.     Satırlara Madde işareti ve Numara Ekleme

a.     Otomatik Madde imleri ve Numaralar ekleme

b.     Madde imleri ve numaralama biçimini değiştirme

9.     Arama ve Değiştirme

a.     Metin Arama

b.     Değiştirme

10.  Tablolarla Çalışmak

a.     Tablo oluşturma

b.     Tabloda Tab

c.     Satır, sütün veya tüm Tabloyu Seçme

d.     Tabloya satır, Sütün Ekleme ve silme

e.     Hücre boyutlarını Ayarlama

f.      Hücreleri Birleştirme

g.     Hücreleri bölme

h.     Kalem ve silgi kullanarak tabloyu çizme

i.      Hücreleri dikey ortalama

j.      Metinleri dik yazma

k.     Tabloya kenarlılık çizgileri ekleme

l.      Tabloyu sayfada ortalama

m.   Tablonun etrafına yazı yazma

n.     İç içe tablolar

o.     Tabloyu bölme ve birleştirme

p.    Tabloyu sıralama

q.     Tabloyu Otomatik biçimlendirme

r.      Kılavuz Çizgileri

11.  Kesmeler

a.     Sayfa sonu kesmesi

b.     Sütün sonu kesmesi

12.  Bölüm Tanımlama

13.  Üst Bilgi / Alt Bilgi Ekleme

a.     Sayfa numaraları eklemek

14.  Çalışma Alanının Görüntüsünü değiştirme

a.     Görüntüyü Büyültüp/küçültme

b.     Normal veya sayfa görünümünde Çalışmak

15.  Sayfa ayarı

a.     Kenar boşlukları Ayarlama

b.     Kağıt boyutlarını Ayarlama

16.  Baskı Önizleme

17.  Yazdırma

a.     Bazı sayfaları Yazdırma

b.     Önlü arkalı yazdırma

18.  Otomatik Düzeltme

19.  Yazım Kılavuzu

a.     Yazarken denetleme

20.  Resimlerle Çalışma

a.     Resimleri boyutlandırma

b.     Resim işleme

c.     Renk yapısını değiştirme

d.     Parlaklık ve Contrast ayarı

e.     Resim Dolgusu ve kenarlılıklar

f.      Resmin etrafına yazma

g.     Resmi bir satıra bağlama

h.     Resmin üzerindeki Bütün değişikleri iptal etme

21.  Word’de Çizim

a.     Hazır Şekiller

b.     Boyutlandırma

c.     Şekilleri döndürme

d.     Şekillerin içine yazı yazma

e.     Çizim ve Dolgu rengi, deseni verme

f.      Gölgelendirme ve Üç Boyutlu görünüm verme

g.     Gruplandırma

h.    Öne, Arkaya Gönderme

22.  Word Art (süslü yazılar)

23.  Yardım Alma