PUBLICATIONS

  1. Papers published in international cited journals

A1. Erçelebi Ergun, Speech enhancement based on the discrete Gabor transform and multi-notch adaptive digital filters, Applied Acoustics, Volume 65, Issue 8, Pages 739-762, August 2004.

A2. Erçelebi Ergun, “Multi notch adaptive digital filter design for enhancement of speech signals embedded in non-stationary noise,” Computers & Electrical Engineering, Volume 30, Issue 2, Pages 79-95, March 2004.

A3. Erçelebi Ergun, ”Electrocardiogram signals de-noising using lifting-based discrete wavelet transform,” Computers in Biology and Medicine, Volume 34, Issue 6, Pages 479-493, September 2004.

A4. Erçelebi Ergun, “Second generation wavelet transform-based pitch period estimation and voiced/unvoiced decision for speech signals,”  Applied Acoustics, Volume 64, Issue 1, Pages 25-41, January 2003.

A5. Subaşı A. and Erçelebi Ergun, “Classification of EEG signals using neural network and logistic regression,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 78, Issue 2, Pages 87-99, May 2005.

 A6. Subaşı A., Erçelebi E., Alkan A., and Köklükaya E., “Comparison of subspace-based methods with AR parametric methods in epileptic seizure detection,”  Computers in Biology and Medicine, Volume 36, Issue 2,  Pages 195-208, February 2006.

 A7. Erçelebi E. and  Koç S., “Lifting-Based Wavelet Domain Adaptive Wiener Filter For Image Enhancement,” IEE Proc. Vision, Image & Signal Processing, Volume 153, No. 1, Pages 31-36, 2006.

A8. Erçelebi E. and Subaşı A., “Robust multi bit and high quality audio watermarking using pseudo-random sequences”, Computers & Electrical Engineering, volume 31 Issue 8, Pages 525-536, Nov. 2005.

 

A9. S. Koç, and E. Erçelebi, “Image Restoration by Lifting-Based Wavelet Domain E-Median Filter”, ETRI Journal, vol.28, no.1, 51-58, Feb. 2006.

 

 

B. Papers published in international refereed conference proceedings

 

B1. Bayık Beyhan M. and Erçelebi Ergun, “Continuous Speech Recognition

Based On Modified Hidden Markov Model For Turkish Language,”

Proc. Of the Int. Turkish Symp. On Artifical Intelligence and Neural Networks,  Çanakkale, Vol.E5 413-415, 2003.

 

B2. Tokur Y. and Erçelebi E., “Wavelet- Based Digital Image Watermarking

For Copyright Protection,” Proc. Of the Int. Turkish Symp.  On Artifical Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Vol.E5 533-535, 2003.

 

B3. Erçelebi E. and Tokur Y., The Watermarking of Images in Frequency

Domain Using Geometric Figures, Proc. Of the Int. Turkish Symp.  On Artifical Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Vol.E5 447-449, 2003.

 

B4. Budak  Hakan A.,  Erçelebi E., and Yılmaz M., ”Analysis Of The Electromyography Signals At The Muscle Disorders Via Moving  Average Method,”  IJCI Proceedings of International Conference  on Signal Processing, ISSN 1304-2386, Volume:1, Number:2,  156-158, September 2003.

 

B5. Tokur Y. and  Erçelebi E.,” Robust Digital Watermarking  For Images,” IJCI Proceedings of International Conference  on Signal Processing, ISSN 1304-2386, Volume:1, Number:2,   546-550, September 2003.

 

B6. Tokur Y. and Erçelebi E., “Frequency-Domain Wavelet  Based Multi resolution Digital Watermarking,” The International  Conference on Electrical and Electronics Eng., 180-184,  Bursa/Turkey, 3-7 Dec. 2003.

 

B7. Erçelebi E., Budak H. A., Tokur Y., and Bayık B. M.,  “Time-Frequency Representation of Non stationary Signals  Via Discrete Gabor Transform and Wigner Ville Distribution,”  The International Conference on Electrical and Electronics Eng.,  171-175, Bursa/Turkey, 3-7 Dec. 2003.

 

B8. Ozbay Serkan and Erçelebi Ergun, “Automatic Vehicle Identification by Plate Recognition”, Enformatika, vol.9, pp.222-225, Nov. 2005.

 

B9. Tokur Y. and Erçelebi E., “Spread spectrum audio watermarking scheme based on psychoacoustic model”, The International Conference on Electrical and Electronics Eng., 143-147, Bursa/Turkey, 7-11 Dec. 2005.

 

 

C. Papers published in national refreed conference proceedings

C1. Erçelebi Ergun ve   Subaşı Abdulhamit, “Sara Tanısı İçin Eeg İşaretlerinin Dalgacık Alanında Yapay Sinir Ağları Ve Çoklu Doğrusal Bağlanım  İle Sınıflandırılması”, IEEE 14. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’2006), Antalya, 2006.

 

C2. Erçelebi Ergun  ve Koç Sema, “Dalgacık Alanı  Ortanca Süzgeci İle İmge Pekiştirme,” IEEE 13. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’2005), Kayseri, 2005.

 

C3. Erçelebi E., ”Lifting Temelli Dalgacık Dönüşümü Ve Seviye Bağımlı Eşik Kestirici İle Gürültü Bastırımı,” IEEE 12. Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı  (SİU’2004), 502-505, Kuşadası, 2004.

 

C4. Erçelebi E. ve Özbay S.,”Durağan olmayan gürültü ile bozulmuş konuşma işaretlerinin dalgacık alanında pekiştirilmesi,” 11. sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’2003), 491-494, Koç Üniv. Kampüsü Sarıyer-İstanbul, 2003.

 

C5.  Sezgin K. Erbil ve Erçelebi E., “Dalgacık dönüşümüne dayanan perde dönemi tespiti ve dogrusal öngörü kodlama uygulaması,”  11. sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayıı (SİU’2003), 589-592, Koç Üniv. Kampüsü Sarıyer-İstanbul, 2003.

 

C6. Erçelebi E., Tokur Y., ve Bayık B. M.,”Geometrik şekiller ile frekans bölgesinde sayısal imge damgalama,” Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2002), 319-323,Tübitak-Bursa, 2002.

 

C7. Erçelebi E., “Beyaz gürültü ile bozulmuş EKG (Elektrokardiogram) işaretinin dalgacık dönüşüm temelli yöntemler ile arındırılması,” IEEE 9. sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’2001), 221-226, Doğu Akdeniz Üniv. Gazimağosa-KKTC, 2001.

 

C8. Erçelebi E. ve Tohumoğlu G., “EKG (Elektrokardiogram) işaretinin sıkıştırılmasında dalgacık dönüşüm temelli yöntemlerin incelenmesi,” IEEE 8. sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’2000), 446-450, Belek-Antalya, 2000.

 

C9. Erçelebi E. ve Nacaroğlu A., “Gürültülü ortamda çok çentikli uyarlamalı gürültü giderici kullanılarak ses işaretlerinin güçlendirilmesi için yeni bir algoritma,” IEEE 7. sinyal işleme ve iletişim uygulamaları kurultayı (SİU’1999), 549-553.  Bilkent-Ankara, 1999.

 

C10. Ercelebi E. ve Nacaroğlu A., “Tek çentikli uyarlamalı sayısal süzgeçler kullanılarak ses işaretlerinin güçlendirilmesi,” Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal kongresi, 614-617, Gaziantep, 1999.

 

C11. Ercelebi E. ve Ünver U. M., “Çok üreteçli bir enerji üretim merkezinde gelen yıldırım aşırı gerilimlerin analizi,” Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal kongresi, 158-161, Bursa, 1995.

 

C12. Ercelebi E. ve Ünver U. M., “Enerji sistemlerinde meydana gelen yıldırım aşırı gerilimlerin bilgisayar destekli analizi,” Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal kongresi, 1294-1299, KTÜ-Trabzon, 1993.

 

 

D. Supervised  Theses

1-Tokur, Yüksel, “Digital Watermarking For Copyright Protection of Digital Audio Data and Digital Image Data”, Jan. 2004.

2-Özbay Serkan, “Automatic Vehicle Identification by Plate Recognition“  Jan. 2006

3-Bayık Beyhan, “Continuous speech recognition for real time applications“.