(0342) 671-3383 Fax (0342) 671-3384 nurdagimyo@gantep.edu.tr

Tag: Arazi

arazi sayfa ön kapak

Uygulama Arazimiz

470 Dekar üzerine kurulu, Tamamı yer altı sulama sistemi döşeli, 5 dekar kapalı alan tam otomatik uygulama serası ve banyo, yemekhane, idari bölüm, güvenlik binasına sahip staj binası ile öğrencilerimiz ve yöre halkına aktif hizmet vermektedir.

sera ön kapak

Uygulama Seramız

Uygulama seramız 4800 m² kapalı alana sahip olup full otomatik ve uzaktan kontrol özelliğine sahiptir. Öğrencilerimizin uygulama derslerindeki ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.