Öğrenim Durumu:

Lisans      Endüstri Mühendisliği    Çukurova Üniversitesi     1998
Y. Lisans      Endüstri Mühendisliği    Gazi Universitesi     2001
Doktora      Endüstri Mühendisliği    Gazi Universitesi    2005

Tezler:

Yüksek Lisans Tezi:
Karpal Tünel Sendromuna Yakalanma Riskinin Geliştirilen Bir Uzman Sistem İle Tahmin Edilmesi, Ankara, 2001. Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kurt

Doktora Tezi:

İşyükü Dengelemeli Tur Çizelgeleme Problemi İçin Kesin Ve Sezgisel Çözüm Yaklaşımları, Ankara, 2005. Danışman: Prof. Dr. Mustafa Kurt

Görevler:
Arş. Gör.    Mühendislik Fakültesi, End. Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi    1998-1999
Arş. Gör.    Mühendislik Fakültesi, End. Müh. Böl. Gazi Üniversitesi    1999-2005
Öğr.Gör.Dr.     Mühendislik Fakültesi, End. Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi     2005-2008
Yrd.Doç. Dr.    Mühendislik Fakültesi, End. Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi    2008-2011
Doç. Dr.    Mühendislik Fakültesi, End. Müh. Böl. Gaziantep Üniversitesi    2011-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yunus Eroğlu, "Wind Farm Layout Optimization Using Ant Colony and Particle Filtering Approaches" (Ağustos 2011, Tamamlandı)
Hatice Eksen, "Mathematical and Heuristic models to integrate project scheduling and workforce constraints in health care management" (devam ediyor)
Nevcihan Toraman, "Development of a Cognitive Workload Assessment Model for  University Staff", devam ediyor. (2011- devam ediyor)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -
Yunus Eroğlu, "Optimization of Wind Energy Systems" (Eylül 2011- devam ediyor)
Evren Bayoglu, Dynamic risk analysis of drilling, well completion and production processes in petroleum industry using heuristic approaches (2012-devam ediyor)

Projelerde Yaptığı Görevler:
1.Üniversite Çalışma Ofislerinin Ergonomik Açıdan İncelenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi Proje No: 2008-2011. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi tarafından desteklenmektedir. (Proje Yürütücüsü: Serap Ulusam Seçkiner, 2011, Tamamlandı)
2. Üniversite Ofis Çalışanlarının İş yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model ve Uygulaması Kapsamlı Araştırma Projesi MF.11.12, (Proje Yürütücüsü:Serap Ulusam Seçkiner, 2011- devam ediyor.)

İdari Görevler:
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2012)
Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2008-)
Farabi Programı Bölüm Koordinatörlüğü (2009-)
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanlığı (2011-)
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı (2015-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.    Yöneylem Araştırması Derneği
2.    Ulusal Ergonomi Derneği
3.    Bulanık Sistemler Derneği

Ödüller:
1. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri
2. Visiting Scholar  (2010-4 months) Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois at Chicago, USA  (YÖK scholarship)

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
  
2009-2010     Güz    
        IE 323 Human Factors Engineering  
        IE 423 Reengineering  
        IE 336 Production Scheduling   
        IE521 Advanced Heuristic Algorithms  
        IE518 Topics in Ergonomics   
        IE499 Graduation Project   
2010-2011      Güz   
        IE 323 Human Factors Engineering 
        IE 413 Quantitative Methods for Healthcare Management   
        IE336 Production Scheduling   
        IE566 Scheduling in Service Systems   
        IE499 Graduation Project   
                     İlkbahar   
        IE 228 Work Study   
        IE 413 Data Mining and Techniques   
        IE 336 Production Scheduling   
        IE 566 Scheduling in Service Systems  
        IE 499 Graduation Project   
2011-2012    Güz   
        IE 323 Human Factors Engineering   
        IE 321 Operations Research I   
        IE 336 Production Scheduling   
        IE 566 Scheduling in Service Systems   
        IE 499 Graduation Project  
        IE 518 Topics in Ergonomics  
        EKON 105 Temel Matematik
2012-2013    Güz 
        IE 323 Human Factors Engineering   
        IE 321 Operations Research I 
        IE 499 Graduation Project   
        IE 518 Topics in Ergonomics   
        EKON 105 Temel Matematik
2012-2013 Bahar
        IE 228 Work Study
        IE 322 Operations Research
        IE 518 Topics in Ergonomics
        EKON 106 Temel Matematik II
2013-2014 Güz
        IE 323 Human Factors Engineering   
        IE 321 Operations Research I 
        IE 359 Quantitative Methods in Healthcare Management
        IE 572 Yöneylem Araştırması ve Uygulamaları
        IE 501 Optimization Technics
2014-2015 Bahar
        IE 228 Work Analysis and Design
        IE 501 Optimization Technics
        IE 359 Quantitative Methods in Healthcare Management
2015-2016 Güz
        IE 323 Human Factors Engineering   
        IE 321 Operations Research I 
        IE 572 Yöneylem Araştırması ve Uygulamaları
        IE 501 Optimization Technics
2015-2016 İlkbahar
       IE 228 Work Analysis and Design
       IE 546 Neural Networks
       IE 578 Is Degerlendirme Teknikleri