(0342) 671-3383 Fax (0342) 671-3384 nurdagimyo@gantep.edu.tr

ORGANİK TARIM PROGRAMI

Organik-Tarım banner

 ORGANİK TARIM PROGRAMI
Bu programın amacı; Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen “Organik Tarım Teknikeri” yetiştirmektir.
Programın Unvanı: Organik Tarım Teknikeri
İstihdam Alanları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri organik tarım işletmeleri, organik pazarlar, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayan özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ’lerde çalışabilirler. Ayrıca kendileri organik tarım yapabilirler.
Destek Lisans Programı: Bu programı tamamlayanlar 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde olacaklarından; Dikey Geçiş Sınavı ile Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programına geçiş yapabilirler.
Programdan Mezun Olabilmek İçin: 38 Ders, 100 Kredi ve 30 iş günü Staj yapmak zorunludur.
Tarımsal ürünler şansla yetiştirilmez… Gelecekte şans getirsin diye değil, gerçek anlamda tarımsal ürün yetiştirmeyi öğretecek nesiller için buradayız…

 

1733_28062012085956