Temel Yönleriyle Fortran 90 / 95 / 2003

  Temel Konular
* Önsöz

* Fortran'a Giriş
* Fortran'nın Temelleri
* Basit ve Formatlı Okuma/Yazma
* Temel Kütüphane Fonksiyonları
* Karşılaştırma Deyimleri
* Döngüler
* Alt Programlar I
* Alt Programlar II
* Diziler
* Dinamik Diziler
* Gösterici (Pointer) Kavramı
* Katarlar (Stringler)
* Yapısal Veri Tipleri
* Dosya Yönetimi
* Modül Kavramı
* Sayısal Tipler (KINDs)
* Bit Düzeyinde Çalışmak
* Kütüphane Fonksiyonları Listesi

* Yararlanılan Kaynaklar

  İleri Uygulamalar
* - - -
* Karmaşık Sayılar
* Tarih-Saat Fonksiyonları
* Rastgele Sayılar
* Katar - Sayı Dönüşümleri
* Komut Satırı İşlemleri
* Co-Array Fortran
* Derleme Seçenekleri
* Fortran ve C

  Seçilmiş Örnekler
* Sayılar Kuramı
* Analiz
* Lineer Cebir

  Fortran 90/95 Derleyicileri
* Salford (silversoft FTN95)
* G95
* GFORTRAN

  Dış Bağlantılar
* programlama.com
* Fortran (wikipedia)

* fortran.gantep.edu.tr
* g95.org
* Hot scripts

  İletişim
* E-posta

 

Temel Yönleriyle Fortran 90 / 95 / 2003

Bilgisayar Programlama, kuşkusuz, bilim adamları ve mühendislerin yaptığı çalışmalarda önemli bir yer tutar. Fortran özellikle sayısal ve bilimsel hesaplamada güçlü, genel amaçlı, yapısal ve öğrenilmesi kolay bir dildir.

Günümüze kadar, sayısal hesaplama içeren bilimsel ve mühendislik uygulamalarında yoğun olarak Fortran kullanılmış ve gelecekte de kullanılacaktır. Bunlara, hava tahmini, sonlu elemanlar analizi, akışkanlar mekaniği, yörüngeye yerleştirilecek uyduların ve parçacık fiziğindeki çarpıştıralan taneciklerin hesaplamaları örnek olarak gösterilebilir. Bu yüzden, hem uygulama basitliği, hemde bilgisayar programlama mantığını anlama kolaylığı açısından, birçok üniversitenin sayısal bilimler bölümümlerinde eğitim gören öğrencilere (Temel Programlama derslerinde) Fortran Programlama Dili verilir.

Bu web sayfasında anlatılan konularda, özellikle fen ve mühendislik öğrencilerine yönelik, temel yönleriyle Fortran 90 (ve az da olsa Fortran 95/2003) Programlama Dili anlatılmıştır. Konular, Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Matematik Bölümü'nde vermiş olduğumuz ders notlarından derlenmiştir.

Sayfanın güncellenmesi halen devam etmektedir. Bu yüzden, her konunun başında, o konunun ne kadarlık bir bölümünün tamamlandığını işaret eden bir gösterge konmuştur.

Öneri ve sorularınız için e-posta gönderin.

Herkese faydası olması dileği ile...
Dr. Ahmet Bingül
Gaziantep Üniversitesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Nisan 2011Powered by PHP