(0342) 671-3383 Fax (0342) 671-3384 nurdagimyo@gantep.edu.tr

Uygulama Arazimiz

arazi sayfa ön kapak

470 Dekar üzerine kurulu, Tamamı yer altı sulama sistemi döşeli, 5 dekar kapalı alan tam otomatik uygulama serası ve banyo, yemekhane, idari bölüm, güvenlik binasına sahip staj binası ile öğrencilerimiz ve yöre halkına aktif hizmet vermektedir.