(0342) 671-3383 Fax (0342) 671-3384 nurdagimyo@gantep.edu.tr

PAMUK (GOSSYPİUM SPP.) TARIMINDA PRİMİNG UYGULAMALARININ SOĞUK ŞARTLARDA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

PAMUK (GOSSYPİUM SPP.) TARIMINDA PRİMİNG UYGULAMALARININ SOĞUK ŞARTLARDA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

Bu proje BAP tarafından desteklenmekte olup bütçesi 30 000 TL dir. Bu projenin amacı; Pamuk tarımında Priming uygulamalarının soğuk şartlarda verim ve kaliteye etkisini incelemektir.

pamuk