C Programlama Dili'ne Giriş

  Dersler
* Önsöz

* Giriş
* Veri Tipleri, Değişkenler
* Operatörler
* Temel G/Ç Fonksiyonları
* Temel Kütüphane Fonksiyonları
* Karşılaştırma Deyimleri
* Döngüler
* Fonksiyonlar I
* Fonksiyonlar II
* Diziler
* Gösterici (Pointer) Kavramı
* Katarlar (Stringler)
* Dinamik Bellek Yönetimi
* Gösterici Uygulamaları
* Yapılar ve Birlikler
* Dosya Yönetimi
* Bit Düzeyinde Çalışmak
* Port Denetimi
* Grafik Kullanımı
* C Makroları

* Kısaca C++
* Derleme Seçenekleri
* Tarih-Saat Fonksiyonları
* Monte-Carlo Yöntemleri
* Fortran ve C

* Yararlanılan Kaynaklar

  C/C++ Derleyicileri
* Dev-C++
* Salford (silversoft FTN95)
* GCC
* Turbo C
* Eclipse IDE
* NetBeans IDE

  Dış Bağlantılar
* programlama.com
* C Programcıları Derneği

* C (wikipedia)
* C++ (wikipedia)
* cplusplus.com
* koders.com
* Hot scripts

 

Yararlanılan Kaynaklar

  1. " İşte C ", Dr. Rifat ÇÖLKESEN, Beta Basım Yayım A.Ş, 1996
  2. " A'dan Z'ye C Klavuzu ", Kaan ASLAN, Pusula Yayıncılık ve iletişim, 1998
  3. " A'dan Z'ye Turbo C ", Cemşit BAHMENYAR, Türkmen Kitapevi, 1994
  4. " C ile Programlama ", Yük.Müh. Hakan ERDUN, Byte Dergisi, Şubat 1997
  5. " Sams Teach Yourself C in 24 Hours ", Tony ZHANG, Macmillan Computer Publishing, 1997


Powered by PHP