..:: ALİ COŞKUN DALGIÇ  ::..                                                                                                                                            

 

..:: gıda mühendisliği bölümü -Genel Bilgiler  ::..       

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1976 yılında kuruluşuna başlanan Gıda Mühendisliği Bölümü, ilk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. Haziran 1987’ de Gaziantep Üniversitesi’nin kurulması ile ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi bu üniversiteye bağlanmış ve eğitimine aynı şekilde devam etmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde, öğrenciler gıda üretim tekniklerini uygulama, teknoloji ve ürün geliştirme, ünite ve fabrika düzeyinde proses dizaynı ve işletme koşullarının optimizasyonu, fizibilite çalışmaları, danışmanlık ve her türlü gıda maddesini çeşitli yönlerden kontrol edebilecek şekilde yetiştirilmektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlar iş bulma konusunda önemli bir sorunla karşılaşmamaktadırlar. Mezunlarımız İngilizce olarak aldıkları mühendislik eğitimi sayesinde özel ve kamu sektörlerinde tercih edilmekte ve önemli pozisyonlarda görev yapmaktadırlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim dallarına bağlı alt bilim alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Gıda Mühendisliği eğitim ve öğretiminde, gıda konusu hem mühendislik hem de hammaddeden başlayarak, tüketiciye kadar uzanan zincir içinde gıda üretim ve kontrolüne ağırlık verilerek bir bütün olarak ele alınmaktadır. Lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan derslerin tamamı İngilizce olarak yürütülmektedir. Bölümden lisans derecesini almak için toplam 160 kredilik ders almak zorunludur. Bu derslerin % 44’ ü temel bilimlerde, % 26’ sı temel mühendislik bilimlerinde, % 24’ ü gıda mühendisliğine özgü teknolojik konularda olup % 6’ sı ise ekonomi bilim gibi konulardadır. Eğitim uygulamalı ve teorik olarak yürütülmektedir.

1995 yılında yapımına başlanan bölüm binası 1998 yılında tamamlanmış ve eğitim bu modern binada sürdürülmektedir. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan proje gereğince, Gıda Mühendisliği öğretim üyelerine bilgisayar ve Internet bağlantısı ile çağdaş eğitim olanakları sağlanmıştır.

 

 

Bölümümüzde ayrıca Fen bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Gıda Mühendisliği Ana Bilim dalı programını çerçevesinde lisans üstü (Master) ve Doktora eğitimi yapılmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ nde TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Araştırma Fonu destekli çok sayıda projeler yürütülmektedir. Bu projelerden elde edilen sonuçlar yurt içi ve yurt dışında saygın dergilerde yayınlanmaktadır.

 

Gaziantep sanayi ve ekonomik yapısı ile gıda sektöründe Türkiye’ nin önemli illerinden biridir. Bu nedenle üniversite-sanayi ilişkileri kapsamında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca bölüm öğretim üyeleri teknik danışmanlık yaparak gıda ve kimya sanayisine yardımcı olmaktadırlar. Bölümde çok değişik gıdaların analizleri, sanayi için yapılmaktadır. Resmi başvurularda ürünlerin TSE standardına uygunluğu ile ilgili raporlar verilmektedir. Bölüm laboratuarları için TSE’ den laboratuar yeterlilik belgesi alınmıştır.

 

..:: gıda mühendisliği bölümü - Öğretim Üyeleri   ::..       

d

 

 

Ana Sayfa | Öz Geçmiş | Yayınlar | Danışmanlıklar | Gönüllü Tecrübe | Ailem

Gaziantep Üniversitesi | Gıda Mühendisliği Bölümü | Dersler | Linkler

Gıda Mühendisliği | TKY | ISO 9000 | Haccp | İPK | Biyogaz | Güneş Enerjisi | Tasarım | Yönetim